ውርደት ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ብጋዘጣታት ሃገረ ፈረንሳ ዝወረዳ ዲፕሎማስያዊ ሕፍረት፡

ውርደት ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ብጋዘጣታት ሃገረ ፈረንሳ ዝወረዳ ዲፕሎማስያዊ ሕፍረት፡

 

 

እዋናዊ ጽሑፍ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር!

እዚ ጽሑፍ ኣብ ወሰናስን መሬት ኢትዮጵያ ከባቢታት ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ኮይነ እየ ዝጽሕፎ ዘለኹ፡፡ ብርግጽ ካብ ጫፍ ድብ ኤርትራ ካብ ከባቢ ኣርብዓ ኪሎ ሜተር ኣይርሕቕን ኢዩ፡፡

PDF: ምሉእ ትሕስቶ…