መጋረጃ ይቀንጠጥ 30 – መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!!!!!!

መጋረጃ ይቀንጠጥ 30
 መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!!!!!!!
 
ዶክቶር ተወልደ ወዲ ቫካሮ!!!!!!!
 
wedi-Vacaroከመይ ኣለኻ ኣንታ ወዲ ቫካሮ
ወዳጀ ልቦና ወዳጀ ኣእምሮ
ካብ ጀመርካ ንህዝብኻ ክትመኽሮ
ደጋግመሉ ድኣ ኣጸቢቑ ክስቖሮ።
 
ዑቑር  ምስጢር ኣውጽኣዮ
ሕበጥ ሃገር ጠዊቕካ ኣንተዓዮ
መድሓኒት ክርከቦ ቁስልና ከነጽርዮ
ሕማም ሃገርና ደጋጊምካ ጥብሓዮ።
 
ንዓመታት ዓቑርካዮ ዝነበርካ
ብዙሓት ኢና ሰብ ቓንዛ ከማኻ
ክንደይሞ! ኣላ ኣምዑታ መኺኻ
ብዙሕ እዩ ትጽቢትና ካባኻ
ኣትሪርካ ሓዝ ኣጽንዓዮ ዕርፍኻ።
 
ዶክተር ተወልደ ወዲ ወዲ ሎጎጭዋ
ወዲ ገብረ ኸፈለት ኣብ ላዕሊ ሓለዋ
ወለድኻ ኣብ ማይላሓም ሕጊ ተኸልዋ
ንበይኖም ዘይኮነ ንኹሉ ዝጸልዋ
ካብ ጀመርካ ዓድኻ ኽትሕልዋ
ኣክቦ ህዝብኻ ግበረሉ ዋዕላ
ተቓላጠፍ ሸፋቱ ጨሪሾም ከይ ኣብረስዋ።
 
ሕጊ ዓደቦኻ መሰረቱ ካብ ጥንቲ
ኣብ ዓዶም ዝሕግጉ ብትዕግስቲ
ንወለዶ ዝጸንሔ መርየት ኮነ ርስቲ።
 
ሰውራ ዝብል መጸ ብስም ገድሊ
ኣደንቛሪ፡ ንፍልጠትን ከልካሊ
ባህሊ ዘረግዎ ታሪኽ ከይደሊ
ከይፈልጥ ሰውራ መሃርዎ መታለሊ
ሃገሩ ኣጥፍኤ መሰረቱ ከየለሊ
ዘርእና ተማሕወ ከም ዓቢ ተኽሊ                        
ነዚኹሉ ተሰኪሙ ይነብር ብዓቕሊ።
 
ዶክቶር ሓወይ ኣዳልየኒ ምኽሪ
ኣብ ዓዲ እዩ ዝርከብ ሕድሪ ኮነ ዝኽሪ
ስትራተጂ ዓዲ ኣሎ ዝተጻሕፈ ብኽብሪ
ንዜጋ ዘደላድል ዘነባብር ብዘይ ሓለፋ ስድሪ።
 
መንምዃኑ ይፍለጥ! ወዲ ሃገር
ክንደሻዕ ክትብል  ጠምበርበር
ብብርዒ ስም ዝጽዋዕ ብዓል ኣበር
ኣዳዕዲኡ ዘይመጉት ኣይቕረብ ኣብ መንበር
ብብርዒ ዝጽዋዕ ኣይእርነብ! ኣይኽበር።
 
በል ንህዝብና ንገሮ ብኹሉ
ሕጊ ንዝደሊ ክሕሎ መሰሉ
ተሓቢእካ ኣይኮነን ስራሕ ናይ ተዃሉ
ዝዛረብ ይዛረብ ኣብ መድረኽ ዓው ኢሉ።
 
ዶክትር ሓወይ ንገርና በብሓንቲ
ሀገርና ትጭፍጨፍ ኣላ ብኸተርቲ
ስድራቤት ብሓንሳእ ንኸይነብር በተንቲ
ሕጻናት ከይመሃሩ ንስደት መሳገርቲ
ኣኪቦም ይሸጥዎ ከም በጊዕ ከም ከብቲ
ጉዶም ይውጻእ ዘርዚርካ በብሓንቲ።
 
ወዲ ቫካሮ ሓደራኻ
ኣለዉ ተዃሉ ከየታልሉኻ
ባጀላ ኣለና ዝብሉ ልዕለኻ
ከይትኣምኖም! ኣስተውዒልካ! ስምዓዮም ኢኻ
ተግባሮም ተኹላ! ኣባጊ ከይመስሉኻ
ኣሕሊፎም ዘይህብዎ ንማፍያ ህግደፍ ዓድኻ
ጸበብቲ፡ ጉጀለውያን፡ ዘይጸርዩ፡ ምሁራት ኣብ ግዜኻ
ንኸምስሉ ተቓለስቲ፡ ኢና ከይብሉኻ
ሓደራኻ ሓደራኻ ንመንእሰይ ሓብሕበልይ ኢኻ።
 
 
ዉድቀት ንማፍያ ህግደፍ!!!!
ፍትሒ ይንገስ!!!
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
26 መጋቢት 2014

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.