መልቐስ ንጀነራል ዉጩ!!!!!!!

መልቐስ ንጀነራል ዉጩ!!!!!!!

ስቕ ኢልካ ዘይሕለፍ ዓቢ ሰብ መይቱ
ዋላ ንጽለ ኣዮ! ዓቢ ሰብ ነይሩ ኣብ መንግስቱ
ክንነግረሉ ከምቶም ዝሓለፉ ኣሕዋቱ
ባህልናዩ ዓቢ ሰብ እንድሕር ሞይቱ
ራእሲ እኮ እዩ! ነይሮም ኣብ ሰዓቱ
ተግባሩ! ሕንጊድ ዘይገጥም ሓኽሊ ኣብ ልዓት።

ወየ!!!! ወየ!!!! ወየ!!!!!!!
ዉጩ ተባህለ ጎያያይ ዘላላይ!!!!
ጀነራል ከይዱ እዚ ዝባሃል ዘላላይ
እንታ ዉጩ ስምካ ጅግና ተቓላሳይ
ወዲ እዘን ጸላይት! ወዲ እዘን ኢታይ!!!።

ተባዕ ነይሩ ተወርዋሪ ተጋዳይ
እሙን ተላኺ ናይ ጎይታኡ! ዝብል ኣያያ!!!!!

ኣንታ ዉጩ !!!!! ዉጩዶ!!! ዘየበለ
ኣብ ልዕሊ ጸላኢዶ ዘይደበለ
ናዶው ክዝበጥ ከሎ ዘመስከረ
ኣብ ልዕሊ ረሳታት ደርጊ ዝተሰቕለ
ኣፍዓበት ሰጊሩ ንባጽዕ ነቐለ።

ታሪኽ ባጽዕ መሪር ክዝከረ!!!
ናይቀዳማይ ከይ ኣክል ካል ኣይ ዝመረረ!!
ኣብ ሳሊና ክንደይጂግናወ ዘይሓረረ
ክንደይ ጂግናሞ! ምስ ጨው ተጸምበረ
ሳሊና ዝተገብረ ክንደይ ኣሎ ዘይተነግረ
ክንርስዖ ንፍትን!! ታሪኽ መሪር ካብ ዕረ ዝመረረ
ኩሉ ገዲፍና ዓለልና ባጽዕ ምስ ተሰገረ።

ድሕሪ ባጽዕ ነቐለ ንደንከልያ
ዓሰብ ወደብ ነጻ ክገብራ ከሕውያ
ኣይጸንሔትን ኣስመራ ተታሕዘት ብዓባያ
መልእኽቱ ፈጸመ ዓሰብ ነጻ ደንከልያ።

ዉጩ!!! ዉጩ!!! ተጋዳላይ ጂግና
ፊደል ከይቖጸረንሜዳ ዘርከበ ቃልስና
ሃ!! ሁ!! ሂ!!! ኢሉ ዝጀመረ ኣብ ሜዳና
ተማህረ በብሓደ ከርክብ ንብጾትና
ክድይብ ኣብ እንግድዓ ሙሁራትና
ክዓጽድ ኣብ እዋን ሕቶን ርእይቶን! ቃልስና
መንድዓት ኮይኑ ንምሁራት ተጋደልትና
ተሓዝለ ኣብ እንግድዓ ጀጋኑና
ሕጽረቱ ፈሊጡ ኣርኪቡ ሓለፈና
እናበሉ ይገልጹ ገለ ገለ ብጾትና።

ኣንታ እዞም ካርነሽም ንዓኻ ወሊዶም
እዚ ኩሉ ጹሩራ ኣብ መንኮብ ናይ ሓዎም
ንባሕሪ ገጽኩም ከይትወርዱ ተባሂሎም
ንባሕሪ! ንፍልፍል! ከይትወርዱ በገዛእ መርየቶም
ተኸልከሉ መርየቶም! ብዙሓት ደቆም ኣሰዊኦም
እረ! ናታትኩም መዓርግ እንታይ ክኾኖም።

ወየ እዞም ሓማስየን ማይ ቛጺሮም
ኩሉኹም ጀነራላት ኮለነል ብላሽ ኮይኖም
መርየት እንዳቦኦም ክውሰድ ተታሊሎም
መሲልዎምደታ!! መንግስቲ ናይ በይኖም።

ደቂ ሓማሴን ኣሕዋቶም ኣታሊሎም
ኣይጥዑምን ዝቕኒ ሰብ ጹሩራ ኮይኖኖም
ዓዲ ንፋስ ሓማሰን ተሸየምቲ በይኖምን
ሰብተራ ኣለዉ ክመጹዮም የግዳስ! ኣጽንሕሎም።

ጀነራል ዓንድማይራም ወዲ ኻርነሽም
ወዲ ድምበዛን ዓንሰባ ወደ ደቂ ተሽም
ብዓል ፍልፍል! በዓል ባሕሪ ባራ መርየት ገሳስም
ንዘይ ፈተኻዮ ተብሎ ግስም!!! ግስማ!!! ግስማ!!!።

ኣንታ ጀነራል በትሪ ናይ ለባማት ኩሎም
ማሕጸ ጎራሓት ነበርካ ተብሎ ክርትም!! ክርትም!!
መደልደል ዓራት ዋላ መጺጽ ግጥም!!!!!!!!
ዝተገብረ ይገበር ኣይንገርን ሕትም! ተግባሮም
ወዳጀ ዉርዝውና ስጥም ግጥም! ኣመሎም
ነቓዕ ዘይርከቦ ኩሉ ሕትም!! ሕትም!!።

ወይ ዉጩ! እዚ ልቡ ዘይዓበየ!
ኽንደይ ስድራቤት ብኣኻ በኸየ
ክንደይ ጎበዝ እዎ ብኣኻ ተሳቐየ
ንኽንደይ በራዉር! ጎራዙ! እወ! ዘየብከየ
ክንደይ መራዑት ብኽያተን ዛረየ!!!
ፍትሒ ዘይፈልጥ ህዝቢ ዘብከየ!!
ንዘዕበይዎን! ንዝመሃርዎን!! ኣብ ጉድጓድ ዘእተየ።

ዓቢ ጀነራል ናይ ሃገር ኤርትራ
ብዓል ዓቢ ኮኾብ ብዓል ጹሩራ
ከይ ዓበየ ከደ ምስ እዚ ኩሉ ጉራ
ንጭካነ ቢዱ ዝዓተራ! ብኻራ ዝመትራ
ኣያይ!! ኣያይ!! እናበለ ሓኽሊ ኻራ።

መኪናኻ ክንደይ መናእሰይ ንሱዳን ኣስጊራ!!!
ኣንታ ክንደይ ኣብ ጉድጟድ ቀቢራ
ወዮ ዶላር!! ዛኣከብካዮ መን ይቑጸራ
ክንደይከ ካሻ! መጸ ካብ ረሻይዳ ሰብ ካራ
መሳኪን ቖላዑ ልቢ ዘይ ቖጸራ
ክንዲ ትሕብሕቡ ትሸጥዎም ንሰብ ካራ
ኣይጽብቑን ታሪኽኩም በብሓደ ይቕበራ።

ወየን እታይዶ ጸሎተን ኣብጺሔን
ወዮ ዉጩ! ወደን ምስ ኪዳን ከይዱለን
ኣብ ቃረዛ ኸሎ ዝስለም ወሊደን
ዝባኑ ከይተቐልዔ ብዓጀባ ተፋንዩ ወደን
ታሪክ ወደን ሓተላ ሃገር ምኻኑ ይነገረን!!!!

ፍትሒ ይንገስ
ሃይለ ገብረ ትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንዳያና
ሰምየን ኣመሪካ
2 ማዝያ 2014

 

 

 

About the Author
  1. Mohamed Reply

    Most help articles on the web are inaccurate or inntcereho. Not this!

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.