ፍትሒ፡ ኣብ ሰሰለስተ ወርሒ እትሕተም መጽሔት ልሳን ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን

ፍትሒ፡ ኣብ ሰሰለስተ ወርሒ እትሕተም መጽሔት ልሳን ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን እያ።

ዲሞክራሲ ኣብ ዘይሃለወሉ ሃገር ፍትሒ ክረጋገጽ ስለ ዘይከኣል ንፍትሒ ምቅላስ ማለት ንዲሞክራሲ ምቅላስ ምዃኑ ስነ-ሞጎታዊ ሓቂ ኢዩ። ንዲሞክራሲ ምቅላስ ክበሃል ከሎ ንህዝባዊ ስልጣን ምቅላስ ማለትእዩ። ማዕርነታዊ መሰልን፡ ግቡእን፡ ዜጋታት ኣብ ቅዋማዊ ሕጊ ምስ ዝኽበሩን ምስ ዝስርሓሎምን፡ ፍትሒ ኣሎ ክበሃልይ ከኣል። ፍትሒ ውጽኢት ዲሞክራሲ ካብ ኮነት፡ ብቀዳምነት ዲሞክራሲ ክህሉ ከኣ ልዑላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ክሕሎን፡ ክረጋገጽን የድሊ። ሓድነት ህዝቢ ከም ኣምር ምጭራሕ ዘይኮነ፡ ንሓድነት ህዝቢ ውሕስና ዝኸውን ፍትሕን ማዕርነትን ምስ ዝረጋገጽ እዩ። ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ዝተረጋገጸሉ ሃገር ሰላም ይሰፍን። ሰላም ኣብ ዝሰፈነሉ ከኣ፡ ህዝቢ ጸጋታቶም ብግቡእ ክጥቀመሉ ማዕጾ ስለ ዝኽፈት ቁጠባዊ ምዕባሌ ክረጋገጽ ይኽእል።

PDF: ምሉእ ትሕስቶ…