ኣገዳሲ መግለጺ – ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ

ዕለት፡ 22/11/15

ኣገዳሲ መግለጺ
ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ንቡር መዓልታዊ ሂወቱ ክመርሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ ይርከብ ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ጸወታን ዕድመን ከይፈለየ ንዝፈትዋ ሃገሩ ገዲፉ ስደት ኮይኑ ምርጭኡ። ስለዚ ሃገርና መንእሰይ ዘይብላ ባዶ ትኸውን ስለ ዘላ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ቀሊል ኣይክኸውንን ኢዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ዓለም ብፍላይ ከኣ ናብ ኤውሮጳ ካብ ዝሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት፡ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዙ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኢዮም። ነዚ ኩነታት’ዚ ንምግታኡን ፍታሕ ንምርካብን ብደረጃ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሕቡራት ሃገራትን መራሕትን ወከልትን ኣፍሪካ ኣብ ቫለታ -ማልታ ብ11-12/11/15 ዝተሳተፍዎ ዋዕላ፡ ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንስዋ ኦላንድ ኤርትራ ብሰንኪ መራሕታ ባዶ ትተርፍ ኣላ ዝበልዎ ድማ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይነበረን።

ሽግር ህዝብናን ሃገርናን ብሰንኪ ብልሹው ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ካብ ቅድም እናተወሃለለ ዝመጸ እኳ እንተኾነ፡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝርአ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ጽባሕ ዘይብሃለሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ኩለን ውድባት ይኹና ብውልቂ ፍልልያተን ኣወንዚፈን ብሓደ ምእኩል መሪሕነት ግንባር ፈጢረን ህዝብን ሃገርን ከድሕና ይጥለባ።

ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጠልቡ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝርከቡ ኤርትራውያን በብመድረኹ ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ዝተጠርነፉን ኣብ ዝኾነ ውድብ ኣባልነት ዘይብሎምን ብሓባር ክቃለሱ ጸኒሖም ኢዮም። ክሳብ ሕጂ ዝተኻየዱ ሓበራዊ ስርሓት ብምግምጋምን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን’ዚ ካብኦም ዝጥለብ ዕውትን ኣድማዕን መታን ክኸውንን ብዝያዳ ግልጹነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ንኹሉ ብማዕረ ዘሳትፍ ብዓዲ ጣልያን ደረጃ ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ብወግዒ ቆይሙ።

ካብ ሮማ፡ ቦሎኛን ሚላኖን ዝመጹ ብዕለት 21/11/15 ኣብ ሚላኖ ካብ ሰዓት 10፡35 ክሳብ ሰዓት 18፡00 ጉባኤ ብምግባር ዝምርሕሉ ውሽጣዊ ሰነድ ድሕሪ ምጽዳቕን፡ ንሓደ ዓመት ተገልግል 9 ዝኣባላታ መሪሕነት ብደሞክራሲያዊ መገዲ መሪጾም።

ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ክፉት ኮይኑ ተደናገጽትን ደገፍትን ኢጣልያውያን እውን ኣለውዎ።

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና!
ውድቀት ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ!
ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ

በይ ኤርያ ኤርትራውያን “ሓርነትና ንምውሓስ ፡ ሓድነትና ነጠጥዕ” – መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣዀባን ምርጫን

በይ ኤርያ ኤርትራውያን “ሓርነትና ንምውሓስ ፡ ሓድነትና ነጠጥዕ”
መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣዀባን ምርጫን

bay-area-edc

ብኽብረትኩም ብግዜ ምጹ            PLEASE BE ON EIME

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብስምምዕን ኣውንታዊ ራኢን ናይ ኩሎም እቶም ኣብ በይ ኤርያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይልታት ምርኩስ ጌሩ ዝተመስረተ፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምንጋስ ብኹሉ ዓቕሙ ዝሰረሕ ዘሎ ምትእኽኻብ ‘ዩ። እዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሕዳር 2013፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ላምፐዱሳ ዘጋጠመ ዝስካሕክእ ሞት ኣስታት 400 ኤርትራውያን ብስሩዕ መሪሕነቱ መሪጹ ስርሑ ዝጀመረ ንሓድነትን ሃገራዊ ረብሓን ኩላቶም ኤርትራውያን ንምውሓስ እጅግኡ ሰብሲቡ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ለውጢ ማእከል ‘ዩ።

ራእን ተልእኾን ምንቅስቃስ በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞካስያዊ ለውጢ ብሕጽር ዝበለ ኣብዚ ዝስዕብ ምሉእ ሓሳብ ክጠቓለል ይኽእል እዩ። ነቶም ኣብ ፖለቲካዊ ስነ- ሓሳብን ኣገባብ ቃልስን ፍልልይ ዘለዎም ፖለቲካውያን ፓርትታት፡ ሲቪካውያን ማሕበራትን፡ ብውልቆም ዝንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ኣካላትን ፡ ኣብቲ ዝሰማምዕሉ ዝበዝሕ ሓባራዊ ሃገራዊ ጉዳያት ተዋሃሂዶም ብምስራሕ ስጡም ዝኾነ ህዝባዊ ቃልሲ ብምክያድ፡ ነዚ ኣብ ከርሲ ሃገርና ነጊሱ ዘሎ ዓማጽን ጨቋንን ስርዓት ሳቮያ ብምባል ንክጸርግዎ ባይታ ንምፍጣር ከይተሓለልካ ምስራሕ እዩ።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝምሰረት ክሳብ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ንጥፈታት ኣካይዱ ኣሎ። ምድላው ንጉዳይ ኤርትራ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘላልዩ ሰለማዊ ሰልፍታት፡ ምእንጋድ እቲ ብኹቡር ኣቦና ነፍስሄር ዶር. ተወልደ ቫካሮ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝተኻየደ ናይ ሓድነት ዑደት፡ ምድላው ንስምረትን ሓድነትን ኤርትራውያን ዝጽዉዕ ባህላዊ ምዝንግዓት ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት፡ 24 ግንቦት ፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ቶጎርባ : ምጅማር ብረታዊ ታጋድሎ ፡ ምክያድ ናይ ዝኽሪ እግሪ ጉዕዞን ናይ ሽምዓ ሰልፍን ኣብ ግዜ መዓልቲ ሰማእታትን ሓዘነን፡ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ስነ ሓሳብን ኣባላቱ ክብ የብሉ እዮም ዝበሎም ሰሚናራትን ኣኼባታትን ምክያድ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ካብቲ ኣንጻር ህግደፍ ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት እዚ ማህበር ፡ ህግደፍን ሰዓብቶምን ንነዊህሕ ዓመታት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣዳራሽ ከተማ ሪችመንድ : ሎሚ ዓመት እዚ ከተማ ሓንሳብን ንሓዋሩን ከም ዝኽልክሎም ገሩ ።

ሎሚ ዓመት ውን ምንቅስቃስና ነቲ ብህዝባዊ ምንቅስቃሳት ሰሜን ኣመሪካ ዝተዳለወ ኣብ 29 ጥቅምቲ 2015 ዝተኻይደ ብናይ ንውዮርክ ደሞ ዝፍለጥ ብብዙሕነቱን ተሳታፍነቱን ፍሉይ ዝኾነ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ምዕዋት ከይተሓለለ ሰሩሑን ፡ ኣስታት 40 ካብ ኣባላቱን ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ብምስዳድ ውን ብቐጥታ ተሳቲፉ። ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ታሕሳስ ውን ንሳልሳይ ግዜ ህዝባዊ ጉባኤኡ ኣካይዱ ሓድሽ መሪሕነት ብምምራጽ፡፡ ነዛ እትመጽእ ዘላ ሓዳሽ ዓመት 2016፡ “ሓድነትና ዋሕስ ሓርነትና “ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ነቲ ንሓድነት ኤርትራውያን ዝሰርሕን ዝዝይምን ዘሎ ህቡብ ድምጻዊ የውሃንስ ትካቦ ብምዕዳም ዓቢ ናይ ድሮ ሓድሽ ዓመት ምሸት ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ ዓቢ ናይ ምንቕቓሕን ምዝንጋዕን ምሸት ብኹሎም እቶም ኣብ በይ ኤርያን ከባቢኡን ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ኤትራውያን ጥራይ ዘይ ኮነስ፡ ካብ ሎስ ኣንጀለስ፡ ሳንድያጎ፡ ላስቨጋስ፡ ስያትልን ዝመጹ ኤርትራውያን ክሳተፍዎ እዮም።

በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ንሓድነትን ስጡም ቃልስን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝቃለስ ኤርትራዊ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2016 ኣብዚ ትርጉም ሓዘል ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ክሳተፍ ብልብን ኣክብሮትን ንዕድም። ብተሳትፎ ኩልና ዝረጋገጽ ሓርነት ቃጻልነቱ ዝተረገገጸ እዩ እሞ፡ ሓርነትና ንምውሓስ ሎሚ ሓድነትና ነረጋግጽ።

“ሓድነትና ዋሕስ ሓረንትና ‘ዩ”
በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

Swiss close probe into ‘illegal’ Eritrean tax claim

The Swiss Attorney General has dropped criminal investigations into alleged illegal tax collection by the Geneva-based Eritrean consulate. Prosecutors said the consulate could not be charged as the levies were authorized by the Eritrean state.

It was alleged that consulate officials had abused their position of authority by demanding unfair taxes from Eritrean refugees who had arrived in Switzerland. The NZZ am Sonntag newspaper had claimed that that refugees were made to sign a “letter of regret” at the consulate for not completing national service.

According to the media reports, they were then told they could never return to Eritrea if they did not hand over the levy.

The Federal Office of Police investigated the claims for several months before posting an official complaint at the Attorney General’s office in the autumn. But the Neue Zürcher Zeitung reported on Wednesday that prosecutors had decided on November 9 not to pursue the case early.

The Attorney General’s office confirmed the report to swissinfo.ch.

The Attorney General had warned that the burden of proof was extremely high when the case was opened in September.

 

VIDEO: Meet Haben Girma, Harvard Law’s first deaf-blind graduate

Eritrean-American Haben Girma, who is the first deaf-blind graduate at Harvard Law School’s story is a true inspiration.

Girma’s extraordinary story highlights her courage and determination despite physical challenges, and she is living proof that disability is certainly no barrier to achieving academic excellence.

Girma is an attorney who “advocates for the civil rights of persons with disabilities. A celebrated speaker, she provided the introductory remarks for the 25th Anniversary of the ADA [Americans with Disabilities Act] at the White House”.

Her success has been shared and appreciated by many including her grandmother back in Eritrea. During her introductory remarks at the White House, Girma noted that in Eritrea, “there was simply no chance,” for deaf-blind children to go to school. Her grandmother had difficulties finding a school in Eritrea for Haben’s older brother, also born deaf-blind.

Girma’s family moved to the United States, where Haben was born deaf-blind but she had access to opportunities afforded by the Americans with Disabilities Act.

The 27 year-old has achieved a lot despite her disability, “For my grandmother back in Africa, my success in law school seemed like magic,” she says.

Girma appreciates the opportunities she has been offered and “the hard won power of the ADA.”

Her academic achievements, a “J.D. in 2013 from Harvard, and her B.A., magna cum laude, in 2010 from Lewis & Clark College” have indeed catapulted her advocacy career which have seen her fighting for the rights of people with disabilities.

 

AU should act on Eritrea

The African Union (AU) is on the spotlight again, this time after failing to make bold decisions on its members. First it was the Burundi conflict, where president Pierre Nkurunziza manipulated loopholes in that country’s constitution to seek a third term.

Just not far away from Burundi, in the Horn of Africa, a silent killer is raging in Eritrea. A dictatorship has been going on for long, but the AU seems disinterested in finding a solution to this. Two months ago, Eritrean national team came to play with the Zebras. When the time came for them to leave, 10 of the players refused to go stating their reasons as the human rights abuses they have to endure back home.

This week, the BBC ran a special report on Eritrea dictatorship stating that close to half of that country’s population has left and now live in refugee camps in neighbouring Ethiopia, where AU headquarters are built. We wonder why the influx of refugees into another state should not ring a bell that things are not well. It does not take a rocket scientist to realise that a country is going through a dictatorship and AU should be at the forefront to determine that. First, the AU should establish intelligence that will gather information to inform its decision making.

We hope that the AU Commissioner, Nkosazana Dlamini-Zuma, is working day and night to reform this institution to make it a more proactive institution that can avert disaster, and not one that only responds to disasters. We hope that the AU has learnt lessons from Rwanda, Democratic Republic of Congo, and Libya that they should not wait for a genocide to happen before taking action. Perhaps this is one of the reasons why AU should enhance its relationship with other world bodies such as the United Nations Security Council and International Criminal Court.

The AU should adopt a policy of targeted sanctions against individuals of any undemocratic regime.

Today’s thought

“Eritrea is becoming a “giant prison” due to its government’s policies of mass detention, torture and prolonged military conscription.”

12