Mike Smith, Sheila B. Keetharuth and Victor Dankwa (Eritrea) – Press Conference

29 Oct 2015 – Press Conference by Mike Smith, Chairperson of the Commission of Inquiry on Eritrea, Sheila B. Keetharuth, and Victor Dankwa Commissioners of the Commission of Inquiry on Eritrea.

ሎሚ ሓሙስ ንልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ንዩዎርክ ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም፡

ሎሚ ሓሙስ ንልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ንዩዎርክ ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ነቲ ንዓመጽ ንምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብምዅናንን፡ ነቲ  ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕርቦ ዘሎ ጸብጻብ ብምድጋፍን ሎሚ 29 ጥቅምቲ ኣብ ኒውዮርክ፣ ፊት ኣድራሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሕን ውዕዉዕን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ዊዒሎም ኣለዉ።

demo-newwork-20151029-4 demo-newwork-20151029-5 demo-newwork-20151029-3 demo-newwork-20151029-2 demo-newwork-20151029-1

ሻቕላታት ኢሳይያስ ከደ ሞተ ሓመመ….?

ሻቕላታት ኢሳይያስ ከደ ሞተ ሓመመ….?

እቲ ዕቡድ ካሊጉላ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብጽኑዕ ሓሚሙ፡ ዓራት ሒዙ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ውጹዓት ዝሕከምሉ ክፍሊ ኣብ ኣፍ ሞት ተገምጊሙ ይሕለው ኣሎ፡ ካብ ዝበሃልን ካብ ዝስማዕን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እቲ ወረታት ኣብ ገሊኡ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ምቅንባር ናይ ስእሊ ውን ስለ ዘሰንዮ፡ ንኽትኣምኖ ንድን ድንዕ ትብል፡፡ ብዓቢኡ ውን ዳርጋ ኩሉ ደላይ ፍትሕን መራሕትን ኣባላትን ውድባትን ኢሳይያስ ሓሚሙ ኢድ ከይሓወሱ ጋሕ ክብለሎም ስለ ዝምህለሉን ዝጽልዩን ነቲ ናብ ሓቂ ዝተጸጋገዐ ዝተሰነዐ ወረታት፡ ሓቂ ክኾነሎም ኢዮም ዝምነዩን ዝደልዩን፡፡ ኣብዛ ኢሳይያስ ሓሚሙ ይሙት፡ ወይ ሞይቱ ትብል ድሌት ብዙሓት ከም ሚኪኤል ውልቃዊ እምነተይ ኢዩ ኣይቅበላን ኢየ፡፡ ኢሳይያስ ሓደው ብህይወቱ ክተሓዝ ኣብ ፍርዲ ህዝቢ ክቐርብ፡ ኣይኮነን ክቕንጸል ክቕተል ኢዩ ዘለዎ፡፡ ኢሳይያስ ኣብዛ መዋእልና እንተላይ ተጋዲልናን ተሰዊእናን ፍትሒ ዝሰኣናላ ኤርትራ ንውሉድ ወለዶ መምሃሪ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ፡፡

የግዳስ ንሓይሊ ኣምላኽ ዝዓግቶ ስለ ዘየለ ቅድሚ ንሕና ምግባርና እግዚኣቢሄር ምስ መርከብ ምሉእ ሓጥያቱ እንተ ኣኪብዎ ንሕምቀትና ተቐቢልና ስቕ ጥዑም ንጎስማ፡፡ ግደ ሓቂ ግን ምስ እግዚኣቢሄር ድኣ ቆጸራ የለን እምበር ከይ ቀደመና ክንቅድሞ ኢዩ ዘለና፡፡ ኢሳይያስ ሓሚሙ እንተድኣ ሞይቱ፡ እግዚኣቢሄር ሓጥያተኛ ፍጡሩ እንተ ኣኪብዎ እንተ ቐዲሙና ግን፡ ኣብ ከነካይዶ ዝጸናሕና ቃልሲ ከቢድ ክሳራ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ፡፡ እቶም ንቃለስ ኣለና ንብል ክንገብር እንተዘይ ኪኢልና ህዝቢ ካብ ዝጸንት ሕሰምናን ወጽዓናን ካብ ዝብእስን ካብ ዝነውሕን ሕራይ እግዚኣቢሄር ሓጥያተኛ ፍጥሩ ይኣክብ፡፡ ግን ግን ድሕሪ መላእ ሓርነት ከም ስታሊን መቓብሩ ፍሒርና ወይ ናብ ባሕሩ ወይ ናብ ሓዊ ክንውርውሮ እንተዘይ ኪኢልና ወዲ ኣፎም ጅግና ተባሂሉ ከምቶም ዝቐደሙ ብኽብሪ ክቕበር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ፡፡ ኣብ ገድልን ድሕሪ ገድልን ቀተልቲ ዝነበሩ ጀጋኑ ብዝብል ቅጽል ስም ይጽውዑ ምህላዎም ንፍለጥ፡፡

ብዝኾነ እቲ ንልዕሊ ሓደ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኢሳይያስ ከደ ብጽኑዕ ሓመመ ሞተ ዝብል ሻቕላታት ኣብዚ ሳልስቲ ካብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ብዝዞረቐ ሓበሬታ ኢሳይያስ ሞይቱ ናብ ዝብል ተቐይሩ ይርከብ ኣሎ፡፡ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ጥራይ ዘይኮነ ውን እቲ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ረኺብናዮ ዝብሉ ውን ኣይተሳእኑን፡፡ በቲ ይኹን በቲ ሓረድዋ ሞተት ነጸይዋ ሞተት ኢዩ ኢቲ ወረ፡፡ ከም ትቦ ናይ ማይ ብታሕቲ ታሕቲ ኢሳይያስ ጋሕ ኢሉ ሞይቱ ኢያ ትባሃል ዘላ እታ ወረ፡፡ ግን እዛ ከም ትቦ ናይ ማይ ብታሕቲ ታሕቲ ትዘሩቕ ዘላ ወረ ሓቕነታ ክሳብ ክንደይ ኢዩ….? ቅድሚ ክልተ ዓመት ከምዚ ዝኣመሰለ ወረ ድሕሪ ምዝርግሑ ብመገዲ ዓሊ ዓብዱ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ዜና ነበር፡ ኢሳይያስ ኣብ ብርኩ የስተንፍስ ኣሎ ድሕሪ ዝብል መልሲ፡ ኢሳይያስ ውን ኣለኹ ንምባል ኣብ ቲቪ ኤረ ናይ ዕቡዳት ክዛረብ ሰሚዕናዮ ርኢናዮ፡፡ እዚ ተመክሮዚ ግርም ገይሩ ክምህረና ምተገበኦ፡፡ ስለምንታ’ዩ ሎሚ ዳግማይ 03 ወረታት ዝውሕዝ ዘሎ…?

ሓደ መጀመርያ ክንግንዘቦ ዘለና ማዕረ ማዕረ ኢቲ ኣብ ከተማ ኒዮርክ ኣመሪካ ክግበር ኣብ ድሮ ዳስ ቀብሪ ህግደፍ እቲ ወረ ገርጊሩ ክወጽእ ምድላዩ ከም ሰባት ስሚዒታውያን ኮይና ዝነፈሰ ንፋስ ለኻኺሙና ከይከይድ ዓቢ ጥንቃቐ ምግባር የድልየና፡፡ እቲ ቀዳማይ ታርጌት ናይቶም በተንቲ ናይዚ ወረ ኣቓልቦ ደለይቲ ፍትሒ ብስምዒት ከም ዝሽርሸር ምግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድልየና፡፡ ንዶሚኒስትረሽን ኒውዮርክ ኣመሪካ ኣንፈቱ ንምስሓት ሓለይቲ ዝመስሉ ግን ድማ ሓንፈሽቲ ብኻልእ መንገዲ ውን ዝከኣሎም ፈቲኖም ኣብ ድሮ እዚ ዓቢ ውራይ ሓፋሽ ነቒሑሎም ኢዩ፡፡

እዚ ክብል እንኸለኹ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈለየ ዘይንብር ኩነታት ተርእዮታት ተራእዩ ከም ዘሎን፡ ተደጋገምቲ ጽዕቕ ዝበለ ኣኼባታት ክግበር ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ዝከታተልዎ ዘለዉ ይዕዘቡ ከም ዘለዉን ጭቡጥ ሓበሬታታት ኣሎ፡፡ ሓበሬታ እቶም ብደቒቕ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዘለዉ ሃገራውያን ተቓለስቲ ክሳብ እዛ መጠረሽታ ደቒቕ ኢሳይያስ ሞይቱ ንዝብል ሓበሬታ ከረጋግጽዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ፡፡ ካብ ሞት ዝተፈለየ ካልእ ሓበሬታ ኢዩ እቲ ከረጋግጽዎ ዝኸኣሉ፡፡ ኣብ ከም ህግደፍ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ምስጡርን ዕቡስን ናይ ውልቀሰባት ሰልፊ ወይ ጉጅለ ብኣግኡ ሓበሬታ ክትረክብ ዘሎ ተኽእሎ ውን ከቢድ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዘይተጨበጠ ሓበሬታ ኣንፈት ሰለማዊ ሰልፊ ከተማ ኒውዮርክ ኣመሪካ ከይስሕት ከቢድ ጥንቓቐ ከድልየና ኢዩ፡፡ እንተ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ዘይንቡር ተርእዮ ድማ ድሕሪዚ ዓቢ ውራይ ብሰፊሑ ብዝርዝር ምስ ዝተማለአ ሓበሬትኡ ናብ ኣንበብቲ ከቕርቦ ክፍትን ኢየ፡፡

ሚኪኤል እምባየ (ኣራንቺ)

UN Monitoring Group: Report on Somalia and Eritrea

New York ( DIPLOMAT.SO) – In its latest report, the UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea has issued a new report on Somalia.

The UN Monitoring Group report emphasises the need for concerted and sustained international action to find a political solution to end the violence,terrorism and to fight against corruption,war crimes and grave violations of human rights. Such action would necessarily include measures to break the seemingly intractable cycle of impunity.

PDF: UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea

ሓወይ ቀዚፎሞ!!!

ሓወይ ቀዚፎሞ!!!

ሰብ ግዚ ኮይኖም ሓወይ ቀዚፎሞ!
ዘኽታም ኮይኑ! ንበይኑ ሪኦሞ!
ኣበይ ሓቲቶሞ? ከንቱ ኣጥፊኦሞ?
ዓረብ ከም ዘይኮነ! ከመይ ረሲዖሞ!።

ኣበይ ከርክብሉ ትዕቢት በርቲዕዎም
ናይ ዓለም ሓገግቲ ኩሉ ባዕሎም
ንሰብ! ኒዒቖሞ! ሓታቲ ዘይብሎም
ዕቑባ ዝሓተተ!!! ረሺኖም! ረጊጾም
ቀዳሞት ስዱዳት ታሪኾም ረሲዕም።

ቀዳማይ ምንስተር ሻሚር !!!!!!
ተዝህሉ እንታይኮን ምበለ ነይሩ
ተቃላስይ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ሰፊሩ
ክህደን ብእንግሊዝ እንዳማርያም ሓዲሩ
ህዝበይ ጸጊምዎ! ዘመድ ተቆጺሩ
ሓቂ መሲልዎ ሲና ተሳጊሩ
ኣብ ዓዲ ዩሁዳ ክጸንሕ ተሸጊሩ
ወግሔ ጸብሔ ኪዱ ኢሎም ዝዝምሩ
ናብራ ዓዲ ጓና ክብሪ ሰብ ሓሲሩ
መንሞ ይፈትዎ ምንባር ተሸቑሪሩ።

ግዜ ሓጊዝዎም ንዓለም ንዒቖም
ኩሉ ተኣዚዙ! ንኹሉ ረጊጾም
ምግሃስ መሰል ኮይኑ ትናብራኦም
ዓቢ ኮነ ህጻን ክንደይ ድዮም ቀዚፎም
ሂወት ሰብ መዓስ እሞ! ኣኽቢሮም
ኣብኡ ብምኻዶም ኣሕዋተይ ጸሊእሎም
ካብዚ ከይወሰኸ! ኣሕዋት ህደምሎም
ሕጊ ዘየኽብሩ! ኣየኽብሩን እዩም!
ሹማምንቲ ዓዲ! ናይ ሃገር መራሕቶም
ታሪኽ ዘይዝክሩ!! ናይ ቀዳሞት ወለዶም።

“ሰብ ኣይኺድ ኣብ ዘይዓዱ
ጸጊብካ ይብልዎ ኣብ ጡሙይ ከብዱ
ተረቲዕካ ይብልዎ ከይፈረዱ
ፈዘዝ ፈዝ ይብል ተዓኒዱ
ይነብር ኣብ ሰንፈል ተጸሚዱ”።

መንእሰይ ሃገረይ ጠባይ ጉራምራ
ኣብ ዝኸደ ከይዱ ይጽንሖ መከራ
እዚ ዕባይ ሳዋ ጭካነ ብኹምራ
ነዊሕ ከይሓሰበ ትረኽቦ መፈንጥራ
መትሓዚ ስኢኑላ! ናይዛ ዓለም ናብራ
ኣብ ዝኸደ ከይዱ ትጸንሖ ተሪራ።

ዕሸል ሓወይ ኣብ ንኡሱ ተቐዚፉ
በደል ከይበደለ ብዙሕ ተገሪፉ
ደሙ እናፈሰሰ ንሶም የህተፍትፉ
ሕጊ ዘይግድሶም ሂወቱን ኣሕለፉ
ታሪኽ ናይ ሂወቱ ብደም ተጻሒፉ።

መንእሰይ ሃገረይ!!!!!!
ተቃላጠፍ ደጋጊምካ ምኸር
ምእንቲ መሰልካ ንዓ ተባራበር
ኣብ ቃልሲ ሞት!! ስምካውን ይኽበር
ይኣኽለካ ኣደራዕ! ናይ እስራኤል ስበር
ክሳብ መዓስ ኢኻ ደኒካ ዝሕደር
ሓውካ ዝሓለፎ ደጋጊምካ ይዘከር
ደጋጊምካ ሕሰብ ድለዮ እቲ ኣበር
ዝድገም ምዃኑ!! ደጊም ከይትጣራጠር።

መንግስተሰማይ ይከፈት ኣብ ቅድሜኻ
ቅዙፍ ሓወይ እንታይ እዩ ኣበሳኻ
ሃገርካ ሓሲሙ እስራኤል ኣቶኻ
ምድሪ ኣይኮነን! ኣብ ገነትዩ ዓድኻ
ተኻፋሊ ሓዘን ናይ ስደት ሓውኻ
ጽንዓት ይሃብ ንኹሉ ህዝብኻ።

ዉድቀት ንፋሺሽታውያን
ጸረ መሰል ወድሰብ ገሃስትን
ፍትሒ ይንገስ!!!!!!

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ!!
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 19 ጥቅምቲ 2015