መልቐስ ድሓንኩኑ መልኣከ ገነት ቀሺ ተወልደ ዘመንፈስቅዱስ

መልቐስ
ድሓንኩኑ መልኣከ ገነት
ቀሺ ተወልደ ዘመንፈስቅዱስ

ወየ!!!!ወየ!!!ወየ!!!! ወየ!!
ወየ!!!ኣነ!!! ወየ!! ኣነ!!!!ወየ!!! ኣነ!!!
መልኣከ ገነት ቀሺ ተወልደ
ኣብ ዳምባ እንዳ ስላሴ ዝተወልደ
ዓጣን ደብሪ ብንእሱ ዘንጎድጎደ
ኣብ ባይቶ ንመናግርቱ ዘስገደ
ግዜዶ! ኣርከቦ ንሰማዩ ኸደ
እዋን ሓሰም! ኮይኑ ዝገደደ
ካብ ደቆም ኣርከበዶ! ዋላ ሓደ
ወዲ መን ተሪፉ!! ዘይተሰደ ።

ወዲ ዘመንፈስ ቅዱስ ወዲ ኣባ ኣማሓ
ከይዶምዶ! ኣለዳ ከይወጻ! እተን ኣሓ
ሓላው ሃይማነት! ነበሩ ጽሩይ ኣርሓ
ሕጂዶ ከይርከብ ዘብን ሰፋሕፈሓ
ንኹሉ ዘርክብሉ፡ እንተሎ ዘበን ቀባሕባሓ
ኣለዉ እኮ ብዙሓት፡ ዘየርከቡ ኣብ ንስሓ።

መልኣከ ገነት ተወልደ ፈታው ህዝቡ
ዓመታት ሓለፈ ሃወርያነት ብህቡቡ
ዳዊት ተኾልኩሎም እምነቱ ክዕቅቡ
ኣብ ዝኸዱ ከይዶም ኩሉ ሰቡ
ወሓለ! ብዓል ኣላዝቦ! ጽሩይ ልቡ
ከምዚናትኩም!!! ኣለዉዶ! ዝርከቡ።

ኣቦይ ቀሺ ብንእሶም ልቢ ተዓዲሉ
ንኸስተብህል ኣእምሮኦም በሲሉ
ንዝተዛብዔ ዘረባ መኤረሚ ይረኽበሉ
ዝሓመመ ዘረባ ፈውሲ ይረኽበሉ
መማኽርቲ ጳጳሳት ኩሉ ዘርክበሉ
እንክምድሩ! ባይቶውን፡ ጽን ይብሉሉ
ገዲፍኩምልናዶ!!ንኽእለትኩም! ዝሕሉ።

ወየ!!!!ወየ!!!!ወየ!!!!
መምህረይ ከይዶም ገዲፎሞ ዓዲ
እንታይ ክብሉ እዮም እቶም መሳድዲ
እንዳ ስላሴ! ዋሽንግቶን እምነት ዓንዲ
ነበርኩም ኣቦ! ናይ እምነት ጽኑዕ ዕርዲ
ብፍቕሪ ትመርሑ! ኣይነበርኩምን ብግዲ።

ኣንታ እንታይ ተረኽበ ሎሞ ቕነ
ሊቀ ኻህናት ተወልደ ሃዋርያ! ዘበነ
ድምጺ ያረድ ኣብ ልቦም ዝቕንቐነ
ጥዑም ዝማረኦም ደብሪ ምስ ተዓጠነ
ማሕበር ሃዋርያ ኣበርቲዖም! ይቓዙነ
ካህን ናይ ተዋህዶ!! ካብ ቀደም ዝሓንሓነ።

እዞም ምህረይ ንኹሉ ዘርኽብሉ
ካብ ጣልያን ጀሚሮም፡ ክሳብ ግዜ ዝሓስመሉ
ድልየቶም ኣይነበረን፡ ሕሱም ዘበን ክርእዩሉ
ሕሰም እዋን!! ዝዓበየን!ዝነኣሰን! ዝተሻቀለሉ
ብዙሕ ቤተ ሰብ ነይሩ ኣብ ቀብሮም ክህሉ
ሕማቕ! ዘበን ስርዓት ሃገርና ጎዲሉ
በሉ! ንኽርስቶስ ንገሩልና ኩሉ ብጥቕልሉ
ሕሰም ሃገርና! ከይ ኣጉደልኩም ብኹሉ
ብኣምላኽ እዩ!!፡ ፍታሕ ዝወርደሉ።

እዞም መምህር እዞም ወለድቲ ሓቦኛ
ኣቦ ጽገ፡ ገብረ መድህን፡ ተኸስተ ሓርበኛ
ኣኮኣ! ንእዝግሃርያ እታ ጂግና
ኣዲኡ ንኣማኑኤ እያሱ ድምጺ ኣሰና
ኣኮኡ ንሉኡል ኣውሊዔየ!! ባንደራና
ኩሉ ቤተ ስብኩም ብዙሕዩ ሓርበኛ
ሃገር ኣይረኸበትን ጥዑይ ዳኛ
ንገሩልና ነቦይ እዝጊ ፈጣሪና።

መልኣከ ገነት ተወልደ ነቒሎም
ናይ መርየት ዕደሜኦም ጸጊቦም
ኣንታ እዞም ምህረይ ተዓዲሎም
ፍሽኽ እናበሉ መስቀል ኣብታ ኢዶም
ዝፈትዉዋ ዳዊቶም ተኾልኩሎም
መላእኽቲ ወሰድዎም ህሩግ ኢሎም
ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ በዓሎም
ኣንታ ንሶምስ!! ብዙሕ እዮም ረቢሖም
መላእኽቲ ወሰድዎም ተኾልኪሎም።

ንቤተ ሰብ ዘለኒ መልእኽቲ
ኣብ ላዕሊ ኮኑ፡ኣብቲ ታሕቲ
ኣብ ሩሕቕ፡ ኣብ ቀረባ መላዝብቲ
ኣየድልን ሓዘን ወጺእካ ኣብ ቅርዓቲ
ከምዚ ናቶም ዕደመ ይሃብ ንተረፍቲ
የውርደልና ሰላም ፍቕርን ንተረፍቲ
መንግስተ ሰማያት ንኣቦና መዋቲ
ጽንዓት ይሃብ ንቤተ ሰብ ንተርፍቲ
ምርቓኦም!! ይግበረልና ለምለም ሰቲ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ
ኢንድያናፖሊስ፡ ኢንድያና
9 መስከረም 2015

ስራሕኩም ዕንኪላሎ፡ ክፍኣትኩም ኣድጊ ዘይትኽእሎ

ስራሕኩም ዕንኪላሎ፡ ክፍኣትኩም ኣድጊ ዘይትኽእሎ

ሃብተማርያም ኣብራሃ
ለንደን-ዓዲእንግሊዝ 8 መስከረም 2015

ሰላም ክቡራት ደቂ ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ ንኩሉኹም ደለይቲ ፍትሒ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ነዛ ፈላሚት ሰውራና ዝኾነት ወርሒ መስከረም ንዘለኣለም ንበሪ ክብላ እደሊ። ብካልእ ወገን ድማ፡ እቶም ንመዋእሎም ዝተጋደሉ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩን ብዘሓት ሃገራውያንን ብጨካን ኣራዊት ኢሰያስ…ናብ PDF ይቕጽል

Eritrea’s secretive and militarised society is one of the main sources of Europe’s refugees

IT’S described as “little Rome” — a city where beautiful architecture, a warm climate and “tantalising pastry shops” should make it a tourist magnet and great place to live.

In reality, life in Asmara reads more like a horror story.

It’s the capital of Eritrea, which is one of the most secretive and militarised nations on earth. A place where children are told to spy on their neighbours at age 13. Where boys and girls are forced into indefinite military service, from which they may not escape until they’re 70 years old. Where disappearances are common and cities are criss-crossed with checkpoints and guards on the border will shoot-to-kill if necessary…Read More Here