ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቤቱ ይባረር፥ ኣባ ሉቃስ ኣብ ሆቴላት ኤውሮጳ ይዕንድሩ

ሕዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ርእይዎን ሰሚዕዎን  ዘይፈልጥ፥ ንኽትሰምዖ ዘደንጹን ዘስካሕክሕን ከቢድ ዝኾነ ፈተናታትን ስቓይን የሕልፍ ኣሎ። እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝተገልጸ፥ መርገም ናይዞም፥ ኣቦ ክኾኑና ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህቡና ወዲ 90 ዓመት ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስን፥ ስቓይ እቶም  ብዘይፍርድን ሕግን ኣብ ጎዳጉድን ሸላታትን ዝነብዑ ዘለዉ ንጹሃት ዜጋታት፥ ንብዓት እተን ብዘይፍትሕ ዝማእመና፥ ዝኽትምና እቶም ብዘይመርድእ ኣቦኦም ዝነብሩ ዘለዉ ገጽ ኣቦኦም ዘይጸገቡ ንጹሃት ህጻናት ። ድኻም እቲ ወዲ ወዱ ዝሕንግር ዘሎን ቀባሪን ኮዓቲ ጉድጓድ ዘይብሉ ዝተረፈ ሽማግለ ኣቦ፥ ሓዘን እታ ሰበይቲ ወዳ ክትእብድ እትውዕልን፥ ገጽ ወዳ ዝሰኣነት ኣደን፥ ኮታ ክንደይ ኢልካ እሞ ክጽብጸብ ዘይቆረረት ስድራ፥ ዘይናፈቐት ሓፍትን፥ ገረውረው ዝበለ ካንሸሎ፥ ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን።

ሕዝቢ ኤርትራ ብመራሕቲ ፖለቲካን ብመራሕቲ ሃይማኖትን ተጠሊሙ፥ ጉድጓድ ክፍሕር ይነብር ኣሎ።

እዚ ኩሉ ጸገምን ኣደራዕን ከብቅዕ፥ ካልእ እንተ ተረፈ፥ ኣብቲ እዉጅን ፍሉጥን እዋን-ሱባኤ ጾም ኣርብዓ፥ ካብ ጳጳሳት ጀሚሮም ኩሎም መነኮሳት ኣብ በዓትታትን ገዳማትን ሱባኤታትን ዝዕጸዉሉ፥ ካህናት ብቕዳሴን ብጸሎትን መስዋእቲ ዘዕርጉሉ፥ ምእመን ኩሉ ምሕረት ዝልምነሉ እዋን እዩ።  እዚ ኣብ እንጽበየሉ እዋን እዩ ድማ፥  ናይ ፖለቲከኛታት ልኡኽ ጉጅለ ብስም ሃይማኖት፥ በቶም ነጹርን ግሉጽን ክሕደት እግዚኣብሔር ዘለዎም ኣባ ሉቃስ እናተመርሐ፥ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዓዲ ዓዲ ሸናዕ ዝብል ዘሎ።

እዚ ኩሉ ጉያን  ዓበድበድን ኣብ ጾም ኣርብዓ ናይ ኣባ ሉቃስ ሓደ ነገር ንምርካብ እዩ። ንሳ ድማ ስልጣን ፓትርያርክ ዓቃቢ መንበር ፓትርያርክን ንምርካብ እዩ።  እዚ ስልጣ እዚ ካብ እቲ ንቓሉ ርኹስ ዝበልዎ ሕያው ኣምላኽ ዘይኮነስ፥ ካብቶም ለኣኽቶም ፖለቲከኛታት ክብርን ስልጣንን ንምርካብ እዩ።

ኣባ ሉቃስ እዚ ኩሉ ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ፥ ዓገብ ዝብል ስለ ዝወሓደ፥ ኣጣቓዕቲ ስለ ዝረኸቡን፥ ኣነ ይንበር እምበር ናይ ካልእ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ስለ ዝበዝሐን እዮም። ሃይማኖትና ተደፊሩ፥ ፓትርያርክና ተኣሲሮም፥ ንሕና ምስ መስቀልና ተሰከምቲ ብረት ገይሮሙና፥ ኢሎም ሞት ተሳጊሮም ዝመጹ፥ ኣብ ዝተዓቖቡለን ሃገራት ብሰንኪ እምነትናን መዓርግናን ፈተና በጺሕና ኢሎም ነቢዖም ዑቕባ ዝሓተቱን ካህናትን ዲያቆናትን፥ ነቶም ትማሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከውሊ ገይሮም መረበት ዓደቦኦም ዘስኣንዎም በዓል ኣባ ሉቃስ ከም ንህቢ ዓሲሎሞም ክትርኢ ከሎኻ ነብስካ ትምንን። ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ታቦት ሃቡና ጥራይ እምበር ኣብዚ ኮንና ክንግብረልኩም ኢና ኢሎም፥ ኢድ ክነስኡን፥ ብኢድ እዞም ፍጹም ኣምላኽ ዝኸሓዱ ቆቢዕ ጵጵስና ዝለበሱ፥ ብውግዘት ስላሴ ዝተኣስሩ፥ ተባሪኾም ክቕበሉ ክትርኢ፥ ምእማኑ እዩ ዘጸግመካ። እምበርዶ ፍጡራት ሰባት እዮም? ዝብል ሕቶ ይቕረበካ። ሕዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ፥ ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ክኣብየካ እየ። ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዝረሳዕካ ኣነ ድማ ንደቅኻ ክርስዖም እየ።” ሆሴእ። ብመጠን እቲ ምብዝሓኦም ኣብዚሖም በደሉኒ፥ ኣነ ንኽብረቶም ናብ ነውሪ ክልውጦ እየ። ሓጢኣት ሕዝበይ ይቕለቡ፥ ልቦም ድማ ናብ ኣበሳኦም የድህብ ኣሎ። እቲ ካህን ከኣ ከም ህዝቢ ክኸውን እዩ። ኣነ ድማ ብሰሪ ኣካይዳኦም ክቐጽዖም፥ ግብሮምውን ክመልሰሎም እየ። ንእግዚኣብሔር ምስዓብ ሓዲጎም እዮም እሞ፥ ይበልዑ ኣይጸግቡን፥ ይምንዝሩ ኣይበዝሑን።” ሆሴእ 4:6-10።

ኣባ ሉቃስ ኣብ ውግእ ኢትዮ-ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ ቀይሕ ብነፋሪት ተሃሪሙ ኣብ ቅድሚ ተለቭዥን ቀሪቦም ክበኽዩ ተራእዮም እዮም። ከመይሲ ኣብ ሓደ ጊዜ ናይ ምምሓልን ምንባዕን ባህርይ ዘለዎም ንኽነብሩን ክኸብሩን ክብሪ ኣምላኽውን ዘይግድሶም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኣማኢት ዝቑጸሩ ክርስቲያናት፥ ቤቶም ፈሪሱ ስእነትን ሽግርን ደቆም ሒዞም ኣብ በረካን ጎልጎልን ዝጎሓፉሉ ዘለዉ እዋን ጾም ኣርብዓ፥ ኣብ ኤውሮጳ ፈቐዳ ሆቴላት ምስ ኤምባስታት መንግስትን ምስቶም ሕልናኦም ዝሸጡ ካህናትን ኣኼባታት የካይዱ ኣለዉ። ሕሉፍ ሓሊፎም 21 መጋቢት 2015 (12 መጋቢት 2007 ግእዝ) ምስቶም ንኣና ይጥዓመና እምበር ናይ ካልኦት እንታይ ገደሰና ዝብል ውሳኔ ዝመረጹ፥ ካህናትን ዲያቆናትን፥ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣኼባ ክገብሩ ይሻባሸቡ ኣለዉ። ብምትላል ዝመጽእ ምዕባለ ድማ የለን።

ሕዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፥ ሕዝቢ ተዋህዶ ድማ ብፍላይ ነዞም ኣቦና ኣሲሮምን ኣጥፍኦምን ኣቦኹም እየ ዝብሉና ዘለዉ፥ ኣባ ሉቃስን ሰዓብቶምን ዝሓተሉ እዋን ክህሉ እዩ። ንእኦም ጸሓይ ትዓርቦም ኣላ፥ ነቶም ውጹዓት ግን ጸሓይ ናብ ምብራቓ እያ። “ንዳሕራይኪ ተስፋ ኣሎኪ፥ ደቅኺውን ናብ ዶቦም ክምለሱ እዮም” ኤርም። 31:17

ኣባ ሉቃስን መሰልቶምን፥ ንዝኸሓድዎ ኣምላኽ ይቕረታ ሓቲቶም ሱባኤ ኣትዮም ክንስሑ፥ ኣብ ጉድጓድ ንዘእሰርዎም ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን ካህናትን፥ ደቆምን ኣንስቶምን ይቕረታ ክሓቱ፥ ጊዜ ዘለዎም እመስለኒ።

 

ዘንስር ዮሓንስ።

 

In pursuit of elusive gold, Medhin leads Eritrea’s World Cross team

Bronze medallist in 2013 and silver medallist in 2010, Eritrea’s Teklemariam Medhin hopes to complete the set at this month’s IAAF World Cross Country Championships, Guiyang 2015.

Eritrea has made it on to the medals table at eight of the past nine editions of the World Cross. During that time, Medhin has picked up six medals in total, but none of them have been gold.

This winter, Medhin has been getting better with every race. After a fourth-place finish in Atapuerca and a second-place finish in Soria in November, he won in Seville and Elboibar in January against quality fields.

Joining him on the team is Eritrean cross-country champion and 2012 world junior 5000m silver medallist Abrar Osman, 2009 world youth 3000m bronze medallist Goitom Kifle and 19-year-old Tsegay Tuemay, who finished fourth in the junior men’s race at the 2013 World Cross.

African junior cross-country bronze medallist Afewerki Berhane leads the junior men’s team. National trials winner Aron Kifle is also in the squad.

Multiple national record-holder Nazret Weldu will be the sole senior woman entrant for Eritrea, while trials winner Hibret Debesay leads the junior women’s team.

IAAF

Eritrean team for Guiyang 2015

Senior men: Goitom Kifle, Teklemariam Medhin, Abrar Osman, Hiskel Tewelde, Berhane Tsegay, Tsegay Tuemay

Senior women: Nazret Weldu

Junior men: Berhane Amanuel, Afewerki Berhane, Abraham Habte, Yemane Haileselassie, Aron Kifle, Mogos Shumay

Junior women: Nebyat Abraham, Fanus Alem, Hibret Debesay, Yohana Gezae, Lucia Segid, Lemlem Teweldebrhan