ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ካን፡ የጽንቶ ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ። ስለምንታይ’ዩ ኸ ህዝቢ ኤርትራ እንዳጸነተ ኣስቂጡ ከም ቁቡል ገይሩ ዝዎስዶ ዘሎ። እሞኸኣ፡ በጻብዕቲ ዝቑጸር ህዝቢ ዝጠፍእ ዘሎዘይኮነስ፡ በማኢት ኣሻሓት ዝቑጸር ህዝቢ’ዩ ዝሃልቕ ዘሎ። ማዕረክንድዚ ብዝሒ ህዝቢ እንዳጠፍኣካ ተዓኒድካ ክትርኢ ይገርም’ዩ። ኣበይ’ሞ ኣብ ካለእ ሃገር ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ እንደሞ ኣይከውንን፡ ብቕብጸት ዝግደፍ ገዲፉ ብሓንሳእ ህዝቢ ተንሲኡ ንኢሰያስን ጉጅለኡን ምበልዖም ነይሮም። ናህና ነገር ግን ይገርምን የስደምምን እዩ ዘሎ፡ ክሳብ ማዓስ’ዩ ኸ ከምዚልካ እንዳራኣኻያ ሂወትካ ምስ ትንፋስካ ክትቅበር።

ወይከኣ፡ ነታ ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣብ ጥቓ Pay or we will kill them! ንሸነኽ የማን ዘላ ቪዲዮ ስእሊ ጠውቑ…