መግለጺ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ፡ መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን

እዚ፥ ስምረት ገዳማት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን ዝኣወጅዎ ውግዘት ምኽንያት ብምግባር ዝወጽአ ዘሎ መግለጺ ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፥ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕ እዩ።

ቅዱስ እንጦንዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወፓትርያርክ ዘሃገረ ኤርትራ፥ ብ13 ጥሪ. 2006፥ ”ሕጊ እንተ ረገጽካዮ ተመሊሱ እዩ ዝረግጸካ” ዝበልዎ ረዚን ትንቢታዊ ቃል ብግብሪ ክፍጸም ንርእዮ ስለዘሎና ንኣምላኽ ነመስግን።

ኣህጉረ ስብከታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክገልጾ ከምዝጸንሐ፥ ኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን፥ ንኹነታት ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምምዝማዝ፥ “ዋና ኣማሓዳሪ፥ ፈጻሚ ኩሉ ጉዳያት” ዝብል ስም ተጠቒሞም፥ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ብምሉእ ጅሆ ሒዞማ ጸኒሖም እዮም። ካብዚ ዝነቐለ፥ ንልዕሊ ዓሰርተ (10) ዓመታት፥ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ኣገልገልታን ዘውረድዎ ሃስያ፥ ኣብ ውሽጢ ምእመናን ዘስረጽዎ ምፍልላይ፥ ዘውረድዎ ግፍዒ፥ ዕንወት፥ ውግዘትን ምፍልላይን ብዓቕሚ ናይዚ ጽሑፍ’ዚ ክዝርዘር ዝከኣል ኣይኮነን።

እዞም ክልተ ውልቀ-ሰባት፥ ካብ ሓላፍነት ቤተ ክርስቲያንን ካብቲ ደረት ኣልቦ-ስልጣኖምን ተኣልዮም ኣለዉ። እዚ፥ ጽቡቕን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚትን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ክትድበስ፥ ምስ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኮነ ምስ ኣድማሳዊ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ብኽብሪ ክትስራዕ፥ ሓቢርና ንኣምላኽ ከነምስግን እንተኾይኑ ግና፥ እቲ ቀኖናዊ ግህሰት ምስ ዝዕረን ካብ መንግስታዊ ተጽዕኖ ናጻ ምስ እትኸውንን ጥራይ እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ፥ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ እንጦንዮስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ዘንበርዎ ውግዘት ንኸልዕልዎ ዕድል ክወሃቦም ይግባእ።

በዚ መሠረት፥ ኣህጉረ ስብከታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፥ ነቲ ገዳማውያን ኣቦታት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብኣድናቖት እናኣመጎሰ፥ እዚ ዝስዕብ ለበዋታትን ጻውዒትን ብኣኽብሮት የቕርብ፣

  1. ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ እንጦንዮስ ካብ ዘለዉዎ ማሕዩር ብህጹጽ ነጻ ውጺኦም ናብ ሕጋውን መንፈሳዊን መንበሮም ይመለሱ።
  2. እቶም ብሰንኪ እምነቶም ዝተኣስሩ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ይፈትሑ።
  3. ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ተጽዕኖ ናጻ ኮይና ብቀኖናዊ ፓትርያርክ ዝምራሕ ቅዱስ ሲኖዶስ ትመሓደር።
  4. ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ ሰንሰለታ ሓልያ ብሓደ መጓሰ ክትምራሕ፥ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ እንጦንዮስ ኣብ መንበሮም ተመሊሶምውግዘታዊ-ፍትሓት ክህቡን ወግዓዊ-ዕርቂ ክግበርን።
  5. ስምረት ገዳማውያን ኣቦታት ዝጀመርክሞ ዝነኣድ ስጉምትን መንፈሳዊ ትብዓትን ክትቅጽልዎ፥ ስለ ሓቂ፥ ፍትሕን ርትዕን ድማ ወትሩ ብጸሎት ክትነቕሑ ንምሕጸን።
  6. ጳጳሳትንገዳማውያን ኣቦታት ብኦርቶዶክሳዊ ሓድነት ተጠርኒፍኩም ንዝጸንሐ ከቢድ ውግዘትን ምፍልላያትን ብምሕረትን ዕርቅን ንኽውዳእ ክትጽዕሩ ንላቦ።

7.ምእመናን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፥ “ዓገብ” ብዘይምባልና ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ወሪዱ ዘሎ ከቢድ ግህሰት፡ ስደትን ሞትን ተረዲእና “ኣቦና ይፈትሑ” ኢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ክንቀርብ ይግባእ።

ልዑል ኣምላኽ መዓልቲ ሓቂ፥ ዕርቅን ሰላምን ይሃበና። ዕድመን ጥዕናን ንቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ሂቡ፥ ንቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ድማ ሰላምን ምሕረትን የውርደልና። ኣሜን።

መንበረ ጵጵስና ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፥ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን

16 ጥቅምቲ 2014 (፮ ጥቅምቲ ፳፻፯ ዓ.ም ግእዝ)

ኣብ ልዕሊ ኣቶ ዮፍታሄ ቀሺ ድሜጥሮስ ዝተወስደ ውግዘት

ገዳማት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ጸሓፊኡ ዝነበረ ኣቶ ሃብቶም ርእሶምን ዝወሰንዎ ናይ ውግዘት ደብዳቤ እንሆ።  ብውሳኔ ገዳማት ኤርትራ፡ ኣቶ ዮፍታሄ ቀሺ ድሜጥሮስ ብኽሕደት-እምነት ተወጊዙ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ከም ኣረሜን ተነጺሉ ኣሎ።  እዚ ካብ ጳጳሳት ኤርትራ ዘይተረኽበ ትብዓት ካብ መነንቲ ኣቦታት ገዳማት ኤርትራ ምምጽኡ፡ ነቲ ”እምበርዶ ጳጳሳት ኣለዉና እዮም” ዝብል ስኽፍታ ንግዚኡ ጋሊህዎ’ሎ። ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ንመነንቲ ኣቦታት ስለዝሃቦም ድማ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ብ2006 ዓ.ም፡ ፓትርያርክ ቅዱስ እንጦንዮስ’ውን ንኣቶ ዮፍታሄ ቀሺ ድሜጥሮስን ጸሓፊኡን ብውግዘት ከምዝፈለይዎም ይዝከር

ምሉእ ትሕስቶ…. LetterOfExcomFromEritreanAbbots

ስርዓት ህግደፍ ንኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ጸሓፊኡ ሃብቶም ርእሶም ካብ ቤ/ክ ተዋህዶ ሰጒጉዎም

ስርዓት ህግደፍ ንኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ጸሓፊኡ ዝነበረ ኣቶ ሃብቶም ርእሶምን ካብ ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ ሰጒጉዎም ከምዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ’ዚ ዝውሰድ ዘሎ፡ ኣቶ ዮፍታሄ ዲሜጥሮስን ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን ካብ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ክእለዩ፡ ገዳማት ኤርትራ  ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ። ገዳማት ኤርትራ ኣብ ዘቅረብዎ ጥርዓን፥ ኣቶ ዮፍታሄ ድሜጥሮስን ጸሓፊኡን ንዓሰርተ ዓመታት ዝተጎዓዝዎ ጉዕዞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከቢድ ሃስያ ከም ዘውረዱ ብምጥቃስ፥ ኣብ ርእሲኦም ዳግማይ ውግዘት ስለዝገበረ፡ ስርዓት ህግደፍ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከምዝወሰደ ዝረኸበናዮ ዜና ይሕብር።

ስርዓት ህግደፍ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዶ፡ ድምጽን ጠለብን ገዳማት ኤርትራ ስለዘገደሶ ድዩ ? ንዝብል ሕቶ ንግዚኡ ንህዝብን ኣንበብትን ንሓድጎ። እቲ ሓቂ ግና ስርዓት ህግደፍ ባዕሉ ብዝመዘዞ ኣቶ ዮፍታሄ ዲሜጥሮስን ጸሓፊኡ ኣቶ ሃብቶም ርእሶምን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ከቢድ ዕንወትን ጥፍኣትን ወሪዱ እዩ። ብሰሪ እዚ ዘይቅዱስ ኪዳን፡ ማእለያ ዘይብሎም ካህናት ካብ ቤተ ክርስቲያን ክስጐጉ እንከለዉ፡ መነኮሳት ድማ ገዳሞም ሓዲጎም ተሰዲዶም እዮም። በደል ዘይብሎም ካህናትን መነኮሳትን ፈቐዶ ቤትማእሰርትን ጎዳጉድን ይበልዩ ኣለዉ። ብሓፈሻ፡ ውሉድ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ክዝኽትሙ፥ ኣንስቲ ካህናት ክልምናን ኣብ ሓደጋ ክወድቃን፥ ቤተ ክርስቲያን መኣዝና ክትስሕትን ክትከፋፈልን ተገይሩ እዩ። ኣብ ክንዲ ብፍቕሪ ምትሕቑቛፍ፥ ንኽስን ጸለመን ዝህንጠዩ ገርህታት መንእሰያት ብምውፋር፥ ንምዝራቡ ዘስደምም ገበን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተፈጺሙ እዩ። ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ፡ ሕጋዊ መራሒ ናይታ ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽተላ ቤተ ክርትያን ተዋህዶ፡ ብዘይ ሕጊ ካብ መዓርጎም ወሪዶም ኣብ ማሕዩር ካብ ዝኣትዉ ድሮ ሸሞንተ (8) ዓመታት ኮይኑ ኣሎ።

ሎሚ ንጉሆ ዮፍታሄ ይኹን ሃብቶም ዘይተጸበይዎ፥ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ኣተዉ፥ ጀነራል ኣብርሃ ካሳን፥ ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኮሎኔል ሰመረ በይንን ብምዃን፥ ኣኼባ ከም ዘሎ መጸዋዕታ ኣመሓላሊፎም።

ኣብቲ ጳጳሳት፥ ዮፍታሄን ሃብቶምን ዝተሳተፉሉ፥ ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፥ ኣብ መግለጺኡ፥ “ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝብና ብሰንክኹም ፋሕፋሕ ኢሉ ገዳማትን ኣድባራትን ብኩሉ ስራሕኩም ጉህዮምን ሓዚኖምን እዮም። ስለዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ከይትረኣዩ፥ ዘሎኩም ንብረት ብምዱብ ክሳብ ዝመሓላለፍ ኩሉ ተዓጽዩ ክጸንሕ ኢሎም ናይ ቃል መምርሒ ድሕሪ ምሃብ፥ ነቲ ጉባኤ ዛዚሞሞ።

ጀነራል ኣብርሃ ካሳን ኮሎኔል ሰመረ በይንን፥ ምስ ዮፍታሄ፥ ሃብቶምን ቀሺ ሳሙኤል ጸጋይን ኢድን ጓንትን ኮይኖም፥ ሞባኣን ሃብታን ክብዝብዙን ክዘምትኑ ዝጸንሑ፥ ጊዜን ኩነታትን ምስ ጸንከረ፥ ናይዚ ኩሉ ኣበሳን ገበንን ግዕዘይን ተሰከምቲ ነዞም ክልተ ሰባት በጊዕ ፋሲካ ገይሮም ነብሶም ነጻ ንምውጽእ ዝመሃዝዎ ተንኮል እዩ።

ህዝብና በዚ ክህመል ኣይግባእን፥ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢዱ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዘየውጽአ፥ ነቶም ሕጋዊን ቅዱስን ፓትራይርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ቦትኦም ክሳብ ዘይመለሰ፥ ነገሩ ወጮ እንተ ገልበጥካዮ ወጮ፥ ስለ ዝኾነ፥ ዮፍታሄ እንተ ኸደ ካልእ ዮፍታሄ ይመጽእ። ዮፍታሄ ግበር ኣኽፍእ ጸይቕ፥ ኣእስር ጭወ ዝተባህሎ ገበረ እምበር ካብ ርእሱ ዝመሃዞ ኣይኮነን።

ህዝቢ ተዋህዶ ግን ናይ ሃማኖትና ግህሰት ክሳብ ዝዕገት ናይ ፓትርያርክና ምድፋርን ማእሰርትን ምዕለቢ ክሳብ ዝርከበሉ፥ እዞም ክልተ መንደዓት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝባና ወሪዶሙላ ማለት ኩሉ ሕማማ ተወጊዱላ ማለት ከም ዘይኮነ ክግንዘብዎ ይግባእ።