ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት!

ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት!
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 29 ሰነ 2015

ሓደ ሓልዊ ኣባጊዕ፡ ዘይተማህረን እንዶ ሕሳባት ዘይብሉን ክነሱ፡ ዕየት’ውን ትኹን እንተጠፊኣቶ፡ መውደቒቓን ኣጠፋፍኣኣን ከይፈለጠ ደቂሱ ኣይሓድርን ኢዩ።

PAD: ምሉእ ትሕስቶ…