ውዕሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ

ውዕሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ

መልቐስ ንጀነራል ዉጩ!!!!!!!

መልቐስ ንጀነራል ዉጩ!!!!!!!

ስቕ ኢልካ ዘይሕለፍ ዓቢ ሰብ መይቱ
ዋላ ንጽለ ኣዮ! ዓቢ ሰብ ነይሩ ኣብ መንግስቱ
ክንነግረሉ ከምቶም ዝሓለፉ ኣሕዋቱ
ባህልናዩ ዓቢ ሰብ እንድሕር ሞይቱ
ራእሲ እኮ እዩ! ነይሮም ኣብ ሰዓቱ
ተግባሩ! ሕንጊድ ዘይገጥም ሓኽሊ ኣብ ልዓት።

ወየ!!!! ወየ!!!! ወየ!!!!!!!
ዉጩ ተባህለ ጎያያይ ዘላላይ!!!!
ጀነራል ከይዱ እዚ ዝባሃል ዘላላይ
እንታ ዉጩ ስምካ ጅግና ተቓላሳይ
ወዲ እዘን ጸላይት! ወዲ እዘን ኢታይ!!!።

ተባዕ ነይሩ ተወርዋሪ ተጋዳይ
እሙን ተላኺ ናይ ጎይታኡ! ዝብል ኣያያ!!!!!

ኣንታ ዉጩ !!!!! ዉጩዶ!!! ዘየበለ
ኣብ ልዕሊ ጸላኢዶ ዘይደበለ
ናዶው ክዝበጥ ከሎ ዘመስከረ
ኣብ ልዕሊ ረሳታት ደርጊ ዝተሰቕለ
ኣፍዓበት ሰጊሩ ንባጽዕ ነቐለ።

ታሪኽ ባጽዕ መሪር ክዝከረ!!!
ናይቀዳማይ ከይ ኣክል ካል ኣይ ዝመረረ!!
ኣብ ሳሊና ክንደይጂግናወ ዘይሓረረ
ክንደይ ጂግናሞ! ምስ ጨው ተጸምበረ
ሳሊና ዝተገብረ ክንደይ ኣሎ ዘይተነግረ
ክንርስዖ ንፍትን!! ታሪኽ መሪር ካብ ዕረ ዝመረረ
ኩሉ ገዲፍና ዓለልና ባጽዕ ምስ ተሰገረ።

ድሕሪ ባጽዕ ነቐለ ንደንከልያ
ዓሰብ ወደብ ነጻ ክገብራ ከሕውያ
ኣይጸንሔትን ኣስመራ ተታሕዘት ብዓባያ
መልእኽቱ ፈጸመ ዓሰብ ነጻ ደንከልያ።

ዉጩ!!! ዉጩ!!! ተጋዳላይ ጂግና
ፊደል ከይቖጸረንሜዳ ዘርከበ ቃልስና
ሃ!! ሁ!! ሂ!!! ኢሉ ዝጀመረ ኣብ ሜዳና
ተማህረ በብሓደ ከርክብ ንብጾትና
ክድይብ ኣብ እንግድዓ ሙሁራትና
ክዓጽድ ኣብ እዋን ሕቶን ርእይቶን! ቃልስና
መንድዓት ኮይኑ ንምሁራት ተጋደልትና
ተሓዝለ ኣብ እንግድዓ ጀጋኑና
ሕጽረቱ ፈሊጡ ኣርኪቡ ሓለፈና
እናበሉ ይገልጹ ገለ ገለ ብጾትና።

ኣንታ እዞም ካርነሽም ንዓኻ ወሊዶም
እዚ ኩሉ ጹሩራ ኣብ መንኮብ ናይ ሓዎም
ንባሕሪ ገጽኩም ከይትወርዱ ተባሂሎም
ንባሕሪ! ንፍልፍል! ከይትወርዱ በገዛእ መርየቶም
ተኸልከሉ መርየቶም! ብዙሓት ደቆም ኣሰዊኦም
እረ! ናታትኩም መዓርግ እንታይ ክኾኖም።

ወየ እዞም ሓማስየን ማይ ቛጺሮም
ኩሉኹም ጀነራላት ኮለነል ብላሽ ኮይኖም
መርየት እንዳቦኦም ክውሰድ ተታሊሎም
መሲልዎምደታ!! መንግስቲ ናይ በይኖም።

ደቂ ሓማሴን ኣሕዋቶም ኣታሊሎም
ኣይጥዑምን ዝቕኒ ሰብ ጹሩራ ኮይኖኖም
ዓዲ ንፋስ ሓማሰን ተሸየምቲ በይኖምን
ሰብተራ ኣለዉ ክመጹዮም የግዳስ! ኣጽንሕሎም።

ጀነራል ዓንድማይራም ወዲ ኻርነሽም
ወዲ ድምበዛን ዓንሰባ ወደ ደቂ ተሽም
ብዓል ፍልፍል! በዓል ባሕሪ ባራ መርየት ገሳስም
ንዘይ ፈተኻዮ ተብሎ ግስም!!! ግስማ!!! ግስማ!!!።

ኣንታ ጀነራል በትሪ ናይ ለባማት ኩሎም
ማሕጸ ጎራሓት ነበርካ ተብሎ ክርትም!! ክርትም!!
መደልደል ዓራት ዋላ መጺጽ ግጥም!!!!!!!!
ዝተገብረ ይገበር ኣይንገርን ሕትም! ተግባሮም
ወዳጀ ዉርዝውና ስጥም ግጥም! ኣመሎም
ነቓዕ ዘይርከቦ ኩሉ ሕትም!! ሕትም!!።

ወይ ዉጩ! እዚ ልቡ ዘይዓበየ!
ኽንደይ ስድራቤት ብኣኻ በኸየ
ክንደይ ጎበዝ እዎ ብኣኻ ተሳቐየ
ንኽንደይ በራዉር! ጎራዙ! እወ! ዘየብከየ
ክንደይ መራዑት ብኽያተን ዛረየ!!!
ፍትሒ ዘይፈልጥ ህዝቢ ዘብከየ!!
ንዘዕበይዎን! ንዝመሃርዎን!! ኣብ ጉድጓድ ዘእተየ።

ዓቢ ጀነራል ናይ ሃገር ኤርትራ
ብዓል ዓቢ ኮኾብ ብዓል ጹሩራ
ከይ ዓበየ ከደ ምስ እዚ ኩሉ ጉራ
ንጭካነ ቢዱ ዝዓተራ! ብኻራ ዝመትራ
ኣያይ!! ኣያይ!! እናበለ ሓኽሊ ኻራ።

መኪናኻ ክንደይ መናእሰይ ንሱዳን ኣስጊራ!!!
ኣንታ ክንደይ ኣብ ጉድጟድ ቀቢራ
ወዮ ዶላር!! ዛኣከብካዮ መን ይቑጸራ
ክንደይከ ካሻ! መጸ ካብ ረሻይዳ ሰብ ካራ
መሳኪን ቖላዑ ልቢ ዘይ ቖጸራ
ክንዲ ትሕብሕቡ ትሸጥዎም ንሰብ ካራ
ኣይጽብቑን ታሪኽኩም በብሓደ ይቕበራ።

ወየን እታይዶ ጸሎተን ኣብጺሔን
ወዮ ዉጩ! ወደን ምስ ኪዳን ከይዱለን
ኣብ ቃረዛ ኸሎ ዝስለም ወሊደን
ዝባኑ ከይተቐልዔ ብዓጀባ ተፋንዩ ወደን
ታሪክ ወደን ሓተላ ሃገር ምኻኑ ይነገረን!!!!

ፍትሒ ይንገስ
ሃይለ ገብረ ትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንዳያና
ሰምየን ኣመሪካ
2 ማዝያ 2014

 

 

 

She heard relatives tortured phone

[jqdial code=”dial62277a6e17″] 0.5;1[/jqdial] Meron Estefanos has been called by captors who tortured her relatives and demanded her money. Something that has become a reality for many Eritreans.

In a conversation got Meron Estefanos hear how a relative shouted torture. Utpressarna demanded that she paid 200 000 for the torture to stop.

Until now, almost a billion dollars paid to save upwards of 25,000 people from being tortured to death in Eritrea. To draw attention to the situation , the human rights activist Meron Estefanos started the radio program Voices of Eritrean refugees.

– I started the radio show to try to pay attention to what is happening in Eritrea and other vulnerable countries nearby where mainly refugees tortured. I want the Eritreans who are contemplating escape should understand that the problems will continue even if they try , and succeed , leave the country.

In the program you will hear people call in and talk about their situation . Meron Estefanos says it can range from those who are thinking of escaping from Eritrea , the boat people who call from the boat as they flee the sinking.

– I got a call from a boat in which 250 people were drowning and had to call the Italian Coast Guard to alert . There have also been calls from the Eritreans who are to be deported from Israel to Eritrea and who need urgent help to escape deportation and imminent torture. Those who call me are almost always in need.

Meron Estefanos says she previously worked with other matters relating to human rights , but that the distance between Sweden and Eritrea made ​​it too difficult to help Eritreans in Eritrea. Therefore , she focuses now on helping those who have already left the country. There she has a greater opportunity to help. It was also in the process as her radio show started.

– It was when my cousin was kidnapped as my commitment right kidnappings became so strong . The kidnappers are very successful , so it is difficult to see how the situation will be improved. And they have no choice – it does not pay , they die even relatives.

The Israeli film ” Sound of torture ” that follows Meron Estefanos work with tortured refugees currently displayed at the Gothenburg Film Festival.

 

By: P3 Nyheter 

 

 

 

New Eritrean Comedy 2014 ” ውራይና ’á‹© ” BY Kebesa Mhreteab ”

New Eritrean Comedy 2014 ” ውራይና ’á‹© ” BY Kebesa Mhreteab ”

[jqdial code=”dial51da7c6ee3″] 0.5;1[/jqdial]

 

 

 

Eritrean solidarity rally underscores community divisiveness over Israel

[jqdial code=”dial8ca2ddca9f”] eritrea_demo[/jqdial] On Wednesday, a protest that expressed solidarity with Eritreans refugee-status seekers in Israel drew approximately 30 Jewish-Americans and Eritreans from Los Angeles and nearby. Eritrean Youth Solidarity for Change (EYSC) organized the Los Angeles protest, which took place outside the headquarters of the Consulate General of Israel in Los Angeles.

Attracting groups with disparate agendas, the event underscored the divisiveness in the Jewish community over Israel.

“This should be seen only as a human rights issue,” EYSC chairman Daniel Mikael told the Journal at the end of today’s rally.

The gathering was one of many demonstrations of its kind that took place today as part of an international, coordinated effort.

It came on the heels of ongoing demonstrations in Israel.

 

At Wilshire boulevard and Barrington avenue, the site of the consulate, protestors sung out, “Asylum, yes! Detention, no! No ghettos in Israel!” among other chants, a reference to the living conditions of Eritrean immigrants in Israel. The Israeli government has placed the Eritreans in detention centers.

The migration of Eritreans to Israel has increased over the years. In its wake, Israel has witnessed a debate over whether the government should grant the immigrants refugee status, or whether the immigrants should be deemed economic migrants.

For Mikael, the answer is clear. Thousands of Eritreans currently living in Israel fled a country that is run by a “dictatorship,” he said.

In 2009, Parade magazine listed the country’s president, Isayas Afewerki, as the eighth worst dictator in the world.

Mikhail cited limited freedom of religion and the lack of a private press as among the country’s problems.

Eritrea is located in the horn of Africa.

Speakers today included Maya Paley, co-founder of Right Now: Advocates for African Asylum Seekers in Israel; Rabbi Aryeh Cohen, a social justice activist and associate professor of rabbinic literature at American Jewish University; and Estee Chandler, an organizer for Jewish Voice for Peace.

They addressed a crowd of that had gathered on the sidewalk, as morning traffic crawled by.

Right Now: Advocates for African Asylum Seekers in Israel was a major participant of the gathering.

The signs held by protestors illustrated the mixed messages of the rally. Some read: “Freedom,” “No Indefinite Detention Refugees in Israel” and “What Would Mandela Say?”

Meanwhile, other signs read: “Another Form of Ethnic Cleansing in Israel.” Jewish Voice for Peace had designed these signs (they also designed the “No Indefinite Detention…” signs).

The co-opting of the demonstration was just one of several factors that made the event troublesome in the viewpoint of Roberta Seid. The education-research director at pro-Israel organization Stand With Us was on hand this morning, distributing handouts at the organization that labeled the demonstration “misguided,” among other words.

During an interview, Seid’s mixed feelings about the Eritrean cause were apparent.

“I think the unfortunate thing about this is it can be used to defame Israel, single Israel out, for having problems that’s lots of other liberal democracies have, and lots of African countries have, like South Africa, which has also been excoriated for how its treat refugees,” she said.

Mikhail attempted to clarify. A native of Eritrea who has been residing in the United States for more than 20 years due to this country’s granting of refugee status to him, Mikhail said that Israel’s involvement is incidental, a consequence of the Jewish State’s geographical proximity to Eritrea and that the focus should be less about Israel’s management of the problem and more about the dire realities inside of Eritrea that has prompted so many of its inhabitants to flee.

“My concern when we do this kind of events is that we are sending the message that Israel is a oppressive government,” he said. “We’re escaping oppressive governments.”

 

 

By: Jewish Journal