ቐሺ ኣብራሃም መርጌታ ትምከሩዶ??????

ቐሺ ኣብራሃም መርጌታ ትምከሩዶ??????

“ሰይጣን እንተደለኻ? ኣብ ቆብዕ ፈላሲ ድለዮ!!!!”
“ኹሉ እሾኽ ይወጽእ!!እሾኽ ወይባ ነይወጽእ!!!!!!”
ቃል ኣባ ቱኳቦ

መርጌታ ንዑ ትሕትበሉ! ተመኸሩ
ስራሕኩም ነበረ ወንጌል ከተስተምህሩ
ስብከትኩም እኮ! ፍቕሪ ክትነግሩ
ንዝተጋገየ ሕድገት እናበልኩም ክትዝምሩ
ቕብኣ ቅዱስ ሒዝኩም ኣብ ኣምኒ ክትዘሩ
ዝነበረ ዓቢ ስምኩም ተዘርዚሩ።

ወዮ ሰባኺ ኣይበለንዶ?? ከንቱ ናይ ከንቱነት
ዝነብር እኮ!!!የለን ጳጳስ ኮነ በዓል ሽመት
ክንዲ ተመስገን!! ዘይዓቕምኻዶ! ይጥማት
ዓዲ ዝነብር ንብረቱ ኮነ!! ዉላዱ!! ይዝመት
ኣብዚ እንሆ!! ዓቢ ጸገም ሃወርያዊ ጥልመት
ምስ ስድራኹም ክትመጹ ብዶላር ክግመት
ሽግር እኮ ሓላፍይ እዩ!!! ካብ ዓመት ናብ ዓመት።

መርጌታ ስራሕኩም ነበረ ናይ ሃዋርያ
ኣመሪካ መጺእኩም ገበርኩማ ቕያ
ኣብ ኣመንቲ ዝነበሮም ምክብባር ጠፊኣያ
ሕዉነትን ፍቕርን ኣብ ሂስቶን ዓንያ
ሕድገትን ፍቕርንዶ ኣይኮነን? ስነ ምግባር ሃዋርያ
ኣየወ!! ጎይታና የሱስ ተዝመጽ ሂስቶን ንኽርእያ
መበኸዩ ነይሮም ጎይታ ኮነ! ጳውሎስ ሃዋርያ።
ኣባ ቐሺ ብዓል ሂቶን ተክሳስ
ዝሰርሕዎ ኣይደመቐን ኮነ ሃሳስ
ነቃዕ ዕትሮ ኩሉ ግዜ ፈሳስ
ጻሕልኩምዶ በላዕኩማ ክሳብ ሕሳስ።

መርጌታ ኣብራሃም በዓል ከባቢ
ስራሖምን ተግባሩን ኮይኑ ዘይዓቢ
ንኣመንቲ! ምቅርራብ! ገደፍዎ በሉ እምቢ
ጥዑም ጨና! ኣይርከብን ካብ ዝቐነየ ጥምቢ።

መርጌታ ኣብራሃም ካህን ናይ ተዋህዶ
ኣማዕዲኻ ዝርኤ ግልጺ ብማዕዶ
መን ይፍታሓዮ? ደብተራ ዝኣጎዶ
ወዮም ሂስቶን ተክሳስ ረኺቦም ጋዶ!!!።

መርጌታ ኣብራሃም በጃኹም ልቢ ግበሩ
ኣምኒ ክርስትያን ብዘይ ካህን ኣይተሕድሩ
ምእንቲ ንዋይ ስምኩምዶ!? ይጥፋእ ሓሪሩ?
ምፍልላይ ኣይጠቅምን ብመርጌታ ክትጅምሩ
መርጌታነትኩም እንተዳኣ
ክነብር ልዕል ኢሉ ተኸቢሩ
ትዕግስትን! ሕድገትን! ፍቕርን ተደሚሩ
እንዳ እየሱስ ሂስቶን ክነብር ሰሚሩ
ንዑ በጃኹም ታሪኽ ግበሩ
መስቀል ናይ ሃውርያ ኣይትስበሩ!!!!!!።

ሃይል ገብረትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ
ኢንዲኣናፖሊስ ኢንድያና
4 ሰነ 2015

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.