ውሽጣዊ ኵነታት ኤርትራ፡ ኲናት የለን ግን፣ 3% ካብ ህዝባ ተሰዲዱ ኣሎ

ውሽጣዊ ኵነታት ኤርትራ፡ ኲናት የለን ግን፣ 3% ካብ ህዝባ ተሰዲዱ ኣሎ

ኣዳም ብቘልዓኡ ወተሃደር ክኸውን ዝተዓስከረ’ዩ–ኣብዚ ሓጺር ዕድመኡ ዝሓለፎ መገዲ ግን ንዛንታ መሳቱኡ ኤርትራውያን ዝውክልን ዝገልጽን’ዩ።

ምንጪ ናብ ጓርዲያን ይቕጽል…