ኣስመራ ዘመነ ትንሳኤ!!

ኣስመራ ዘመነ ትንሳኤ!!

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ…..? ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኮቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ሎሚ ኣብ ኣእዛን ኩሉ ኤርትራዊ ዘቓልሕ ዘሎ ማዕበላውን እዋናውን ድምጺ ፍትሕን ሓርነትን ዝናፈቑ ውጹዓት ወገናት ኢዩ፡፡

ምሉእ ቱሑስቶ….ኣስመራ ዘመነ ትንሳኤ

 

ETV Report – Andargachew Tsege Detained in Ethiopia

ETV Report – Andargachew Tsege Detained in Ethiopia

 

 

መልቀስ ንተጋዳላይ ተኪኤ ተክሊት በየን

መልቀስ
ንተጋዳላይ ተኪኤ ተክሊት በየን

ወየ!! ኣነ!! ወየ!!ኣነ!!!! ወየ!!!!ኣነ!!!

ተጋዳላይ ተኪኤ ወዲ ኣቦይ ተኽሊት
ብህጻኑ ንሕርነት ሃገሩ ዝኸትት
ኣብ ዉዕዉዕ ኩናት መረብ ዝብል ስክት
ተወጊኡ እንከሎ ደጋጊሙ ዝኸትት።

ተኪኤ ወዲ ኣቦይ ተኽሊት ኣውሊዕ ጾሩ
ክንደይ ጅግነንት ናታትኩም ተቑጺሩ
ስድራ ብምልእታ ብሃገር ዝመኽሩ
ዝዓበይኑ ዝነኣሱን ናብ ገድሊ ዝወፍሩ
እዚ ገዛዚይዶሞ! ኣብ ስደት መነበሩ።

ተጋዳልይ ተኪኤ ቖልዓ ደቀምሓረ
ወዲ እገል ሓመስ ወዲ ሳምረ
ወዲ ጎልጎል ዓላ፡ በርኻ ዝሓደረ
ወዲ ኣድግና ተገልባ ብዓልስረ።

ኣንታ ተላእከዶ! መኣዉቲ ንዓንስባ
ስድራቤት ኣዴኻ ክመጹ ተኣኪባ
ሓምሴን ክመጹ ንቐብሪ ብዓጀባ
ኣብ ኩሉ ትውለድ ወዲ ዓቢ እምባ
ወዲ እምባ ሶይራ ዘይብልካ ጸበባ።

እንትዝኸውን ቀብሪ ኣብ ኣውሊዕ ጾሩ
እንድ ዕቑቢት ሰራየ መምጹ ምስ ሰጋሩ
ማይጻዕዳ ኣድ ዃላ ምመጹ ምስ ዓታሩ
ምመጸ ነይሩ፡ ቕጫ ዓተር ተኾሚሩ
እንዳ ጎመራ መመጽእዎ፡ ዓዲታት ኣሕቢሩ
ደቂ ከብዲ ዓዲ ነዊሕ ሰራዉሩ
ከቲቶም ምመጹ፡ ንነጻነትን፡ ንኣድያምን ከኽብሩ
ወሎድኻ ሰፊሕ እዩ፡ ኣብ ኩሉ ዝሓድሩ።

ተጋዳልይ ተኪኤ ካብ ኮነ ነበረ
ሃገርና ብሰራዊት ዓመጽቲ ካብ ተኸትረ
ፍትሒ ኣልቦ! ኮይኑ ህዝቢ ተማረረ
ጅግና ሃገር ኣብ ማእሰርቲ ምስ ሰፈረ
ወዲ ጭዋ! ተወረደ ኣብ ቃልሲ ነበረ
ተቓሊሱ ጻማ ዘይብሉ ኣብ ስደት ተቐብረ።

ወዘሮ ገርግስ ተዓጠቒ ብገመድ ዝቐጠነ
ግዜ ካብ ሓሰመ፡ ሓመድ ዓዲ ካብ ተሳእነ
ዝሃበካ ምቕባል እዩ፡ ፍትሒ ካብ ቀይነነ
ትዕግስቲ እምበር፡ ኣየድልን ኣብዚሕካ ምሕዛነ
ጅግና ታሪኽዩ ዝገድፍ፡ ዘይኣርግ፡ ዘይማስነ
ተሓበኒ ብዝገበርክዮ፡ ኣሞ!!!ናይ ዘበነ።

ጽንዓት ይሃብኩም ስድራቤ ብሓበራ
ዶክተር ሃብተን ኣድያንን ኩሉ ስድራ
ብጻይናን ሓውናን ካብ ከደ ንሂወትን ሰገራ
ኣቦይ እዚ ይግበረሉ ዝለስለሰ ስፍራ
ክስባ ንስዕበካ ኩልና በብተራ
ንዝቐደሙ ንገረልና፡ ህዝብና ኣይወጸን ሓራ
ቀሪብና ኣሎና ሕጅስ፡ መንእሰይ ተበራቢራ
ድኻምካን፡ ቃልስኻ፡ ወገግ ይብል ኣሎ በብተራ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
9 ሓምለ 2014