ህጹጽ ሃገራዊ ጸዋዒት ንዝበረኸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተላእከ ፍሉይ መልእኽቲ

ህጹጽ ሃገራዊ ጸዋዒት ንዝበረኸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተላእከ ፍሉይ መልእኽቲ

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር ዝነብሩ ሃገራውያን “ህጹጽ ሃገራዊ ጸዋዒት ንዝበረኸ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት” ዝብል ጸዋዒት ሃገር ሓዘል ጽሑፍ ብስም ኤርትራን ህዝባን ይዝርግሑ ኣለው። እዚ መድረኽ እዚ ዕድል ኤርትራ ኣብ ኢድ ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዝወደቐሉ፡ ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ብውልቂ ዝሕተተሉ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ ታሪኻዊ መድርኽ ምኻኑ ንኹሉ ብሩህ’ዩ። እዚ ጽሑፍ ከኣ እዛ ተስፋኣ ተጸንቂቑ ንሓዋሩ ንኸይትጸንት ትሰሓግ ዘላ ኤርትራ፡ ንኹሎም ደቃ በብሓደ እናጸወዐት ርድኡኒ ካብ ጥፍኣት ኣድሑኑኒ እናበለት ናይ ሓደጋ ደወል ትድውለሉን ምሕጽንትኣ ትገልጸሉን ዘላ ጽሑፍ’ዩ።

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ብዘይካ እቲ ይቕረታ ክሓትት ዘይፍቅደሉ ብፍላጥ ሃገር ዘዕኑን ህዝቢ ዘጽንትን ዘሎ ኢሳይያስ ኣፈወረቅን ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝተወሰነሎም መሻርኽቱ ውልቀ ሰባትን፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ምሉእ ምሕረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ይኣምን። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኩሉ ይቕረታ ሓቲቱ ህዝቡን ሃገሩን ክኽሕስ ድልው ዝኾነ ዜጋ፡ ክሳዕ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ዕለት 20 ሰነ 2014 ዓ. ም. ምስ ፖለቲካን ሃገራዊ ጉዳይን ዝተሓሓዝ ዝፈጸሞ ገበናት ብምሉኡ ምሕረት ክግበረሉ፡ ብስም ሰማእታት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ውሳንኡ የቕርብ። 20 ሰነ 2014 ዓ.ም. መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ መዓልቲ ሰላምን ዕርቅን መዓልቲ ይቕረ ምብህሃልን ምምሕሓርን፡ መዓልቲ ፍቕርን ምትሕቑቓፍን ኤርትራውያን ምእንቲ ክትከውን፡ እዛ ዕለት እዚኣ መብጽዓ ጀጋኑ ሰማእታት ብግብሪ ዝሕደሰላ፡ ካብ መሬት ኤርትራ ቂምን ቅርሕንትን ንሓዋሩ ዝሕከኸላ ዕለት ክትከውን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ውሳነኡን ምሕጽንትኡን የቕርብ። ካብ እዛ ምሕረት ዝተወሰነላ ዕለት ካብ 20 ሰነ 2014 ዓ.ም.  ንደሓር ብፍርሒ ይኹን ብረብሓ፡ ብትእዛዝ ይኹን ብውልቀ-ድልየት፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መሳርሒ ስርዓት ኢሳይያስ ክኸውን ዝፍትን ውልቀሰብ ንህዝቡ ይቕረታ ከም ዘይሓተተ ይሕሰብ። ብህዝቢ ንዝተዋህቦ ምሕረት ሸለል ኢሉ ኣገልጋሊ ኢስይያስ ኮይኑ ክቕጽል ብምምራጹ ከኣ ናይ ኩሉ’ቲ ኣብ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈጸሞ በደልን፡ ናይ’ቲ ኩሉ ብስርዓት ኢሳይያስ ዝፍጸም ገበናትን ብውልቁ ተሓታቲ ይኸውን።

ምሉእ ትሕስቶ ኣብ መርበብ ኣሰና…

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.