ፍዳታት ግርጋ 20 ስኔ 2014 ኤርትራ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ

ፍዳታት ግርጋ 20 ስኔ 2014 ኤርትራ
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ

እና ግርጋ ኒን ዪና ገሽ ጃብራ መኸልትኖ ላሕመዲ ፍትሕዲሲ ከለብስኖ ገንደልኖ፣ ሕልነስ በበርኖ፣ ዪና ጉጉሲ ጠፍሕድናዅ ግርጋ ኣኽሮ ጨበርሰኵ። ደኮው እያማትል ወክት ሓርብ ጂብናሩዅል (መግዛእቲ) ለመለምል ገሪው ሻን ለብኑዅ። ንኪ ዪና ኮሊትል ናልድ በጃኸው ፍትሕ በኾርነድ ክረው ገሪው ግን። ኒን ደው ዪሮ ትክል በደልስሮ እና ታና 20 ስኔሩዅ ቲዃ ናሳሓድድ በርህድና ጀረብደኵ። 1950 ብርፍ ያኹ ጉግ ሆደሩዅ ከታ ዕላማ ሻኾ ፈርነዲን እና ናን ህንብናኹሲ እዃሮ ዋነት ናውክ ኤርእናዅ ግን። እና ደርብ ኒን ናጝር እምንድክ ሆደ ቆማታኹድ ሻክሰገን እምንዳዅ ኣኽሮ ኣኽላ። ኣዳም ኒ ዓዋዲዲ ኒ ጋብዲ ኒ ብረዲትልድ ሙኵድሰን ናው የናዅስክ እሳዅ ገንጂና ኣከኵ። ፍዳታት ዪነው ዪና ብራዲ ይና ሙርቛዲር ኤርደት ኣኽኖ ፍትሕዲ ላሕመዲ ነገስሮ ግን ናው ለብናዅ። እና ጉግ ኒስ ተብድና ግን ና ፊነስ እምድክ ቲዃ በርህድና። ናውክ ኤርትሪን ክሱሰንኻ ሙርቛ ብሊኑዅ ኒ ኤውርናሲ ወደቅዶ ጃቢትሮ ቀደረላ። ኤውርናርዲ ላሕመዲ ገቢለት ርድቕ ግን። እምነት፣ ዓዋዲ፣ ጋብ፣ ዲባ ሻኑኹ፣ ብራ፣ ኔን ሙርቑ ሰርጎ ግን። ሙርቋ ፋርዕ (ዲምክራስያዊ) ደርብ ቦሎቲክዅ እክብሰጘን (ውደብሰገን) ጠፍሓት ሻኽላ። ኒስ በኾረን ኒ ድዳ ግን። ዪን ብሊን ዪና ድዳ ዪነል ኣኽጊን ፈሀምንጝ ፈጠንጝ። ገነው ደርፍፍ ህግደፍቲ ኣዃሮረው ግን። ናት ድምና ኣትፋገርደው ኣኽላ። እና በዳን ወክት ሲ ሰዓርኖሉ ቀደርናዅ፣ ዪና ሙርቖድ እክብስኖ ላሕመድ፣ ለመለምዲ ክድመትድሲ ካያ ግን። ድርጛዅ ደርብ ተምኔትነዲ፣ ጨጚዕ ኤሪዉኹ ተክለብነዲ፣ ወረበስ ሓምስሮ፣ ኮሊት እና ናን ህንብራኹሊ ካያ ኣኽጚ ኒስጝ ጂባዅል ለብድና እንትጚን ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ ሰሄረቲ። እና ፍዳታት ግርጊል ዪና ላሕመዲ ዪና ናይዲት ሻኽኖ አሪ ጋባይልዲ ልፍናርድ ለመለም ዪኖ ቆል ቱንን።

ፍዳታት ዲምክ ኤልብስናው!!!
ና ኣፋይኻ ገፍትእስናው!!!
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.