መቀሌ በለውጥ ጎዳና

መቀሌ በለውጥ ጎዳና

እስከ ተዓዘቡ ንሕና ኤርትራውያን ኣበየናይ ዓለም ንቡር ሂወት ነሕልፎ ኣለና። ነታ ንቡር ሂወት ንምሕላፍ ዝተነፈገና ህዝቢ ብሓደ ውልቀመላኺ ኢሰያስን ኮራኩሩን።

ዘይቀንእ ኣይወለድ እዩሞ ናይ መቀሌ ምዕባሌ ጎደና ቅድምን፡ ሕጂን ተመልከቱ፡ ኢሰያስ ከኣ ምስጢራዊ ሕልሙ እዚዩ ።

ኢሰያስ ኣፈውርቂ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ብደይ ናይ ሜዳ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ገዲፍካ፡ ን23 ዓመት ስልጣን ሒዙ ሃገር ካብ ዝመርሕ ንኤርትራ ሃገርና እንታይ ገበረላ፡ ኣድማዓዶ ዋላስ ዓዕነዋ? ፍርዲ ንተዓዛባይ።

ሕቡእ ኣጀንዳ ኢሰያስ ይፈዳሕ

ሰራም ተማጓቲ ኢሰያስ ከምቲ ካልእ ኤርትራዊ ዜጋ ስለ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ሰሪሑ ኣይፈልጥን። ኢሰያስ ብኢድ ኣዝውር ንትግራይ ምዕባሌን፡ ግን ከኣ ጸረ ትግራይ ኣምሲልካ ንህዝቢ ኤርትራ እንዳዳኸመ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። ኢሰያስ እቲ ናይ ኤርትራውያን ኣታሓሳስባን፡ ኤርትራዊ ትኩርነትን ሚዛናዊ ብመጠኑ ልዑል ምዕባሌ ዝጸንሐ ን10ታት ዓመታት ኣፍሪስካ ብባርነት ኣደንቊርካ፡ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትሑትነት ምዕባሌ ቀይርካ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብምዕባሌ ጸብለልትነት ንምርኣይ ናይ 23 ዓመት ግዝኣተ ባርነት ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ብረቂቓዊ ሜላ ዝጥቀመሉ ዘሎ መደብ ሕቡእ ኣጀንድኡ እነሆ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ።

እስኪ እስተብህሉ፡

ኣብዚ ውሽጢ 23 ዓመት ኤርትራን ትግራይን ሚዛንኩም እስከ ኣዛምድዎ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሂወት የሕልፎ ኣሎ?
ህዝቢ ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ሂወት የሕልፉ ኣለዉ?
መኖም እዩ ኸ ንቡር ሂወት ናብ ጎደና ምዕባሌ ዝኸይድ ዘሎ ካብዞም ክልቲኦም ኣህዛብ?
ህዝቢ ትግራይ ንምዕባሌ ይስስኑ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ይባድን ኣሎ።

ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ፡ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ፡ በጺሖሞ ዘለዉ ምዕባሌ እስከ ተመራመሩ። ኢሰያስ ወግሐ ጸብሐ ወያኔ ወያኔ ኢሉ ተለፍለፈ ይመስለኩምዶ ብሓቒ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ተላዒሉ ከምስል እንተንቀደ።

ኢሰያስን ሓለፍቲ ናይ ወያኔን ብምስጢር ዋላዳኣ ነዚ ናይ ኢሰያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስጢራዊ ኣጀንዳ ስምምዕ ያሃልዎም ኣይሃልዎም፡ ኢሰያስ ግን ናይ ኤርትራውያን ኩቱር ጽልኢ ኤርትራዊ ምዕባሌ ክርእይ ስለ ዘይደሊ፡ ንኤርትራዊ ኣደንቊሩ ብምዕባሌ ትሕቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ አዩ ክርእይ ዝደሊ።
ኣስተውዕል ኤርትራዊ ዜጋ ተባራበር ኣይትታሃመል።

ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝጻሓፍ ዘሎ ንምዝኽኻር ዝኣክል፡

 

 

ናብ ፍትሒ ጉየ …

ናብ ፍትሒ ጉየ …

ሓደ ካብቶም ኣብ ከተማ ቦስተን ዝነብር ናይ ፌስቡክ የዕሩኸይ: ኣብ ማራቶን ቦስቶን ኤርትራዊ መቦቆሉ ይመርሕ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ ምስ ኣውጽአ: ኣብ ቦታ ስራሐይ ኮይነ: ነቲ ውድድር ላይቭ ተኸታቲለዮ:: ዋላ’ኳ ከም ኣመሪካዊ ይወዳደር: እታ ሕደ ትገብረና ኤርትራዊ መቦቆል ትብል: ናይ ስጋ ስለ ዝቐንጠወትኒ: ከምቲ ቐደም ውድድር ብሽክለታ ክርኢ እንከለኹ ዝገብሮ ዝነበርኩ: ሓንቲ ዘይምልእ ክንሰይ: “ሓላባይ” ክብል ጎሮሮይ ተሓርሒሩ ገዛይ ዝምለሶ ዝነበርኩ: ኣብ መንበር ስርሐይ ኮይነ ሓፍ ኮፍ በልኩ:: ምስ ተዓወተ ድማ: መሳርሕተይ እንታይ ኮይኑ’ዩ እዚ ክሳብ ዝብሉኒ: ዓው ኢለ ብታሕጓስ ጨዲረ:: እዚ ነዞም ኤርትራ ኣብ ዜና ዓለም ክትመጽእ እንከላ ዝለመድናዮ ዘሕዝን ዜናታት መብረ ዝኸውን ብስራት: ሞራል ብዙሓት ሓፍ ከብል ዝኽእል ኢለ ገመትኩዎ:: በዚ ድማ: ንኻልኦት እንድዒ: ንዓይ ግን ቁሩብ ባህ ኢሉኒ ቀንዩ::

እዚ ግን: ነቲ ዝደገፍኩዎ: ጎያያይ ንኣምባሳደር መላኺ ኤርትራ: ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓቚፉ ዝተሳእሎ ክሳብ ዝርእይ’ዩ:: ስፓርት ካልእ: ሕልና ካልእ ምዃኑ ድማ: መሊሱ ነጸረለይ:: እቲ ጎያያይ ክንዲ’ቲ ዝፈተኹዎ ፍጊዕ ኢሉኒ:: ከም ኣመሪካዊ እንተተወዳዲሩ: ምስ መላኺ ስርዓት ዘጸጋገዖ ምርጫኡ እምበር: ከምቶም ካልኦት ዘመኻንዩዎ: ፓስፖርት ምርካብ: ኣይኮነን:: ምስ ወለደይን ኣሕዋተይን ካብ ወዲ 12 ዓመት ጀሚረ ኣብ ኣመሪካ እየ ዝነብር ስለዝበለና: ወለዱ ናይ ምብጻሕ ጸገም ዘለዎ’ውን ኣይመስለንን:: በዚ ኾነ በቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኽቦ ካብ ኣመሪካ ዘይረኽቦ ነገር ዘለዎ ኣይመስለንን:: እቲ ዘሕዝን: በቲ ብዘይከሓድ መንፍዓቱ ዝረኸቦ ዝና: ጸገም ኤርትራውያን: ናብ ዓለማዊ መድረኽ ከውጽኦ እናኸኣለ: ምስ ወከልቲ ምልኪ ክስኣል ምምራጹ እዩ:: ክንደይ ደቆም ዝተኣሰሩዎም: ክንደይ ኣሕዋቶም ዝተጸገሙዎም: ክንደይ ብእምነቶም ዝተኣስሩ: ክፍትሑ ጉዳዮም ናብ ባይቶታት ዓለም ንክቐርብ: ኣብ ጉዳያት ስደተኛታት ካብ ላምፐዱዛ ክሳብ ዮርሳሌም (ሆሎት) ለውጢ ዓቕሙ ክገብር ምኸኣለ:: ኣብ ጉዳያት እሱራት ፍትሒ ካብ ኣደርሰር ክሳብ ዒራዒሮ ጸቕጢ ከገብር ዘኽእል ሚዛን ረኺቡ ክንሱ: ትም ኢሉ: ኣጽቂጡ ዘይኮነስ: ምስቶም ወጻዕቲን ፈጠርቲ እዚ ሽግርን ብምውጋን ሕሱር ምርጫ መሪጹ:: የሕዝን ድማ::

ዝኸበርካ ጎያያይ: ኣብ ምዝዛም ጉያኻ: ስም ፈጣሪ ደጋጊምካ ስለዝጠቐሰካ: ካብ ቅዱስ ጽሕፍ ሓደ ጥቕሲ ከዘክረካ::
“በዚ ጊዜ እዚ ስቕ እንተ በልካስ፡ [ንኤርትራውያን] ሓገዝን ሃራን ካብ ካልእ ቦታ ኺመጽእ እዩ:: [ምናልባት] ንከምዚ ንዝበለ እዋን ናብ [ዝና] መጺእካ እንተክነይርካ፡ መን ይፈልጥ።”

ንስኻ ግን ነቲ ቦታ ኣይበቓዕካዮን:: ዘሕዝን ኣዋድቓ ወዲቕካ:: እዚ ሓደ ተራን ትሑትን ዘረባ ካብ ተራ ሰብ ናብ ሓደ ዓቢ ክብሪ ዝረኸበ ኦሎምፒካዊ ስፓርተኛ እዩ:: ዋጋ’ውን ዘይክትህቦ ትኽእል ኢኻ:: እቶም ዝሓቖፍካዮም ዘይኮኑስ: እቶም ሓቀኛ ዋናታት እቲ ዘበጻሕካዮ ቤት ጽሕፈት ነዚ ጽሑፍ ስለዘንብቡዎ ግን ኣነ’ውን ዋጋ ዘይሃብካዮ ኢለ ኣይስከፍን:: እቲ ብዛዕባ ፈጣሪኻ ዝበልካዮ ግና ሓቂ ዩ ኢለ ስለዝሓስብ ካብ ትም ዝብል ክኹሕክሓካ ኢለ ይደግመልካ::

ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ድማ: ነስተብህል:: እዚ ጸላእቲ ንምብዛሕ ኣይኮነን:: ከም ሓቂ: ካብ ፈታዊ ንላዕሊ ብ ዓወቱ ዝተሓጎስና ሓውና ዝመሰለና ሰብ እዩ:: የግዳስ: ብዛዕባ ቃንዛና ኣውሮጳን ኣሜሪካን ካልኦት ርሑቕ ዝሃገሮም: ዝመቦቆሎምን ዜግነቶምን እናጠራዕናን: እናፈለጡዎን: እቲ ከማና ተመሳሳሊ መቦቆል ኣለኒ ዝብል ከመይ ኢሉ ይስሕቶ:: እንተዘይሰሓቶ ግን ድማ እናፈለጠ ጌጋ ምስ ዝመርጽ’ከ: እንታይ እዩ እጀታና:: ትም ኢልካ ምጥቓዕ? እቲ ተጣቕዓሉ ዘለኻ: ምስ ጸላኢኻ እናወገነ ከምዘይርኣኻ ምዃን? ወይሲ ዓው ኢልካ ተጋጊኻ ምባል ?

እዚ ዝጽሕፎ ዘለኹ: ብዙሓት ባህ ከይብሎም ይኽእል’ዩ:: ከመይ ኢልካ ከምኡ ትጽሕፍ ኢሎም ስኽፍክፍ ዝብሎም’ውን ክህልው ምዃኖም ይርድኣኒ እዩ:: ኣነ ግን ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ: ሰብ ንኸሐጉስ ዝገብሮ ነገር የለን:: ምረጹኒ ኣዋጽኡለይ’ውን ይብል የለኹን:: ኣብ ሃገር ድልየትካ ተዛሪብካ ዘይትስከፈሉ ስለዘለኹ እታ ዘላ ኣብኣ እንከላ ይህበኩም:: እቲ ምርጫ – ጣቕዒት ምቕጻል ድዩ: ንግጉይ ምምካር  – ናትኩም እዩ::

ኣነ ግን ” እንተኾነ: ደሃይ ዝጠፍኡ ዘለው ኣሕዋትካ ምገበርካ: እተዘይኮነ ትም ምበልካ: ወኪል መላኺ ክትሓቁፍ ምምራጽካ ግን ዓቢ ጌጋ ተጋጊኻ: ናብ ልብኻ ተመለስ: ካብ ሕጂ ኣብ ጉያ ማራቶን ዘለካ ዕምሪ ካብ ሕጂ ነዊሕ ከምዘይኮነ ንስኻ’ውን ትፈልጥ ኢኻ: ስለዚ ካብ ሕጂ ንንዮ ዘለካ ዕምሪ ናብ ፍትሒ ክትጎዪ ሕሰብ::

 

ቢኮ