መልቀስ ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

መልቀስ
ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

ኣንታ ጥዑም ወረዶ ተሳእነ
ኣንታ እንታይ ክንብል ሎሚቕነ
ህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ስኣነ
ኣብ ዘዘለዎ ርእሱ እናድነነ
ኣብ ሃገሩ ንኸይነብር ተኾነነ
ዝነበር ሓመድ ሃገሩ እምበር ሰኣነ።

ተጋዳልይ መሓመድ ናስር
ብሃገሩ ክሓስብ ከይደቀሰ ዝሓድር
ዲሞክራስያዊት ሃገር እናበለ ዝምድር
ዓዱ ከይተመልሰዶ! ኣብ ስደት ይሓድር
ኣብዚነኻ ጉድ ዓዲ ዘየጋብር
ሕልና ዘለዎ ወድ ሃገር ይጠርነፍ ይመድር።

መሓመድ ናስር በጽሒ ናይ ስሳታት
ሃገርይ ኢሉ ዝሓስብ ዝኹሉ ዓመታት
ደኸመኒ ከይበለ ሓለፈ ዘበናት
ዕጥቁ ከየዝለቐ ብዓል ድርብ ቕናት።

ኣንታ ወዲ ጢዖ!  ኣንታ ወዲ እምባ ቖሓይቶ
ንጉሆ ምስወጸ ከይተመልሰ ኣብ እቶእቶ
ኣብ ግዳም ዝሕድር ኣብ በረኻ ለይቶ
ኣብድላዩ ከይበጽሔዶ! ዓለም ኣርከበቶ።

መሃመድ ናስር ኣንታ ተጋዳላይ
ወዲ እምባ ሶይራ ወዲ በሪኽ ላዕላይ
ኣብ በርኻ ውዒሉ ዝሕምብስ ኣብ ቃላይ
ኣብ ግዜ ንእስነት ከም ተምን ተወርዋራይ
ንኹሉ ከሔጉስ ኣየቐይምን ብሃላይ
ንህዝቡ ዝሓሊ ከይበለ ንዓይ! ንዓይ!!!
ጅግና ወዲ ሃገር ዉፉይ ተቓላሳይ።

መሓመድ ናስር ወዲ እምባ ሶይራ
ወዲ ኣከለጉዛይ ኢኻ ትውለድ ብሓበራ
ባዓል ንስኻ ነበርኩም ሓሰብቲ ናይ ኤርትራ
ዝዘንበለ ፍትሒ ይእከብ ይኸውንዉን ኩምራ
እምነት ምስ ጎደለ ኣይፍታሕን ብኻራ
ዝተፈትሔ ገመድ!  ደጊምካ መን ይኣስራ
ሓንሳብ ዝተዘርዘረ መን ይመልሶ ኣብ ሰፈራ
ምኽንያት ከይተገልጸ ኣይወጽእን ሓራ።

መእስይ ከብሳ ምስ ወረደ ባርካ
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንስኻ ተሸምካ
ክንዲ ትሕብሕቦ ኣፍልጦ ስኣንካ
ወገንካ ምዃኑ ኣቐዲምካ ረሲዕካ
ሰውራ ድዩ ወይስ ደስነት ኣዔሸወካ
የማናይ ኢድካ ንኹቑረጽ ስቕ ኢልካ ርኤኻ
ፋሉል!! ፋሉል!! እናትባህለ ክህደን ኣብ ቕድሜኻ
ንዝፈልጥ ሹዑ ጠፍኤ መንበርካ! ኮነ ዓራትካ።
 

ከይዉዓለ ከይሓደረ ደርጊውን ኣይደቀሰ
ንሃገርና መጸ ብዓድን ብበርኻን ገስገሰ
ሓራ ንዝወጸ መርየት ደጊሙ ቀስቀስ
ዓዲ ምስ ተወረ ሰራዊት ፈሰሰ
ዝቐደመ ከይ ኣክል ዝደሓረ ንስደድት ፈለሰ
ህዝባዊ ግንባር ተጸቒጡ ነገር እና ኣጣቖሰ
ፍትሒ ንዝሰኣነ ተጋዳላይ ዕርዱ እናፈረሰ
ኣባኻ ነበረ ትጽቢቱ ነገር ክሕደሰ
ኣይከ ኣልካን! ከተድሕኖ ነገርውን በስበሰ
ድሕሪ ዕስራ ዓመት ተሓኤ ንሱዳን ፈለሰ
ሹዑ እዩ ቃልሲ ኣብቅዔ!!!  ደጊም ነይተመልሰ።

ሓመድ ናስር መልክዕ ናይ ገድልና
ተስፋ ከይቖረጸ! ኣብኻ ኣመነ ህዝብና
ይኣክል ኣይበልካን! ሓቑ ከይነገርካና
ንሕናውን ረሲዕናዮ ፉጡራት ምዃና
ሃንደበት ኣብዛ ሓሳዊት ዓለም ራሕሪሕካና
ጠንበርበር ኮይኑዩ ሕጂ! ክንሓስብ ግደና
ቃልሲ ኣይተወድኤን ኣሎ ገና! ኣሎ ገና!!!።

ወዲ ሃገር ከይትብል ጠምበርበር
ኣብዘዘለኻይ ምኸር ተበራበር
ቃልሲ ገናዩ ኣይተውድኤን ነገር
መሓመድ ናስር ካብ ከደ ኣለና ቁምነገር
ዝጀመሮ ክንፍጽሞ ከነድሕን ሃገር
ኣየድልን ብኽያት ወይ ጓልነገር።

መሓመድ ናስር ወዲ ኤርትራ
ኣብኡ ንዝጽንሑካ ንኹሎም ብሓበራ
ከይፈለኻ ኩላቶም ስዉኣት ኤርትራ
ንገረልና ቃልሲ ኣይተወድኤን በብተራ
መንእሰይ ተላዒሉ ኣሎ ህዝቢ ንኽወጽእ ሓራ
እንተ ንስኻሞ ንሲኦል ስገራ።

ካብ ከድካ ሰዓትካ ኣኺሉ
ኣምላኽ ይቀበልካ ኣብ ጽላሉ
መሓመድ ናስር ከይዱ ተላዒሉ
ዕድሜኡ ሙሉእ ተቓሊሱ ዓልልሉ
ንዝጀመሮ ፍትሓዊ ቓልሲ ተኸተሉ
ኣብ ፍትሓዊት ሃገር ሓወልቲ ትኸሉ
ንሰማእታት ሙያኦም ኣኽብሩ ዓልልሉ
መንእሰይ ብረት ኣልዕል ፍትሒ ተኾልኾሉ
ሸፋቱ ሃገርና ብቶሎ ክንቀሉ
ተጋዳይ ሓመድ ናስር ሓው ናይ ኩሉ
ቤተሰብ ተሓበኑ ዓልልሉ  ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
ሰምየን ኣመሪካ
29 መጋቢት 2014

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.